Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Medarbejder med pædagogisk uddannelse til CBA-Skive - Parcelvej 20B

CBA-Skive - Center for Bo - og aktivitetstilbud søger medarbejdere med pædagogisk uddannelse snarest muligt, eller senest den 1. maj 2023.

CBA-Skive tilbyder aktivitets- og samværstilbud, samt døgntilbud for voksne udviklingshæmmede i Skive kommune. I centret arbejdes der ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats for den enkelte borger.

Til døgntilbuddet Parcelvej 20B søges en pædagogisk medarbejder på 30 timer pr. uge.

Borgerne er i aldersgruppen 19-49 år. Borgerne har brug for individuel støtte og ledsagelse.
I tilbuddet er vi meget optaget af, at alle borgere uanset udviklingsniveau oplever så meget selvbestemmelse over egen tilværelse som muligt.
Samarbejdet med de pårørende og andre samarbejdspartnere prioriteres højt.

Der arbejdes med skiftende arbejdstider dag/aften, helligdage, samt hver 2. weekend. Der forefindes en lokal aftale med nedsat hviletid på 8 timer.

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, kommunikative vanskeligheder og et stort støttebehov, herunder også til personlig hygiejne i begrænset omfang.

Vi søger medarbejdere som

 • er pædagogisk uddannet, gerne med kendskab til målgruppen
 • møder borgeren med anerkendelse, nærhed og empati, samt har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg med øje for den habiliterende indsats
 • respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • ser det naturlige i at veksle mellem praktiske, sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver
 • er stabil, fleksibel og engageret i sit arbejde
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • kan arbejde med skriftlige habiliteringsplaner og indgå i dokumentation af mål
 • kan skabe positive samarbejdsrelationer til borgere og kollegaer
 • er afklaret med arbejdstiderne
 • har kørekort

Vi tilbyder

 • at blive en del af en stor organisation, med gode muligheder for ansvar og indflydelse. 
 • en arbejdsplads med fokus på faglighed og den habiliterende indsats
 • et spændende, alsidigt og udfordrende job
 • en flok positive og engagerede kollegaer
 • mulighed for supplerende vikartimer
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Skive kommune indhenter oplysninger om straffeattest ved ansættelse af medarbejdere.

Ansøgningfrist

Dokumentation for uddannelse, samt relevant reference sendes elektronisk til CBA-Skive, senest den 22. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende og senest den 27. marts 2023.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Afdelingsleder Parcelvej  – Alice Sandgaard – mobil 20 51 80 23

Center for Bo- og Aktivitetstilbud har en samlet personalegruppe på ca. 270 medarbejdere fordelt på følgende afdelinger:
 • Botilbud: Nattergalevej, Mejsevej 1, Mejsevej 12, Hjalmar Kjems Alle, Hjaltesvej, Parcelvej 20B
 • Bofællesskaber: Vestergade, Frejasvej, Parcelvej 27, Parcelvej 40B
 • Aktivitetstilbud: Skovly, Magneten


Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.