Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Medarbejder til dagcentrene samt Hjemmeplejen Salling – barselsvikariat

Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med det mål, at vi vil give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her.

Vi søger en sosu evt. fys/ergo – med ind mødested i dagcenter og hjemmeplejen – i perioden 1. marts 2023 – 31. januar 2024. Vi vil foretrække en medarbejder, der har særligt kendskab og interesse for mennesker med demens.

Vi søger en medarbejder, der både skal arbejde i de to dagcentre og i hjemmeplejen. Arbejdet i hjemmeplejen vil typisk være i forbindelse med arbejde i weekenderne hver 2. eller 3. weekend. Vi kan tilbyde op til 37 timer pr uge. Arbejdet i dagcentrene er pt i dagtimerne mellem kl. 8.00-17.00 på hverdage. Arbejdet i hjemmeplejen vil ligge i tidsrummet kl. 6.30-23.00, alle ugens dage.

Dagcenter Skovbrynet er for borgere med en demens diagnose. Dagcenter Møllegården er for borgere med fysiske og kognitive udfordringer.

Din grunduddannelse er indenfor det sundhedsfaglige område. Fordelingen af timerne mellem hjemmeplejen og dagcentrene vil være variabel.

Hjemmeplejen Salling har kontorer i Jebjerg, Balling, Durup og på Fur. Vi er i alt 250 medarbejdere, fordelt på forskellige faggrupper. I hverdagen har vi fokus på at skabe fællesskab og et godt arbejdsmiljø sammen. Dagcentrene er en del af Hjemmeplejen Salling.

Vi arbejder generelt med at skabe en attraktiv arbejdsplads, og derfor tilbyder vi timetal efter aftale med dig.

Vi lægger vægt på både din faglighed og din personlighed

Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, så du kan løse opgaverne på et højt fagligt niveau. Udvikling er et nøgleord hos os, og vi tilbyder løbende kompetenceudvikling indenfor relevante områder. Vi er nysgerrige og arbejder løbende ind i forskellige udviklingsprojekter, der skal medvirke til at vi er rustet til udfordringerne på sundhedsområdet.

Det er for eksempel
  • Triagering: Vi afholder ugentlige møder, hvor vi drøfter hver enkel borgers situation og behov
  • Projekt Livets Afslutning: Vi er med i et toårigt projekt, der handler om hvordan vi kan give syge borgere en værdig afslutning på livet på deres egne præmisser
  • Den rehabiliterende tankegang: Vi støtter borgerne i at leve et så selvstændigt liv så muligt, så længe som muligt
  • Elektronisk dokumentation: Vi dokumenterer via vores omsorgssystem Nexus
  • Personcentreret omsorg: Vi bliver undervist i personcentret omsorg og arbejder efterfølgende efter den særlige metode i forhold til vores borgere med demens

Udover dine faglige kompetencer, så vægter vi også dine personlige kompetencer højt

Der er sjældent to dage der er ens i Aktivgruppen/dagcentrene/hjemmeplejen. Du kan forvente, at der ofte er travlt og derfor er det vigtigt at du trives i et højt tempo. Både borgerne, deres pårørende og dine kollegaer er afhængige af dig og din indsats. Derfor er det vigtigt, at du er mødestabil og fleksibel. Vi løfter i flok og stræber efter at gøre os umage hver dag og vi arbejder sammen om at nå vores fælles mål; at give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Det gør vi ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både borgerne, deres pårørende og til hinanden som kollegaer. Vi er sammen om at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi løser tingene gennem dialog.

Det kan du forvente hos os

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Derfor tilbyder vi en grundig og individuel introduktion til opgaverne samt en mentorordning, så du får en fast kollega, som du kan gå til med spørgsmål.
Når du er kommet godt i gang, vil fokus være, at vi sammen skaber mulighed for at vores borgere kan få godt og værdigt liv. Konkret betyder det, at tager udgangspunkt i borgerens situation og i kommunens kvalitetsstandarder. Samarbejde med beboerne og deres pårørende altid tager udgangspunkt i respekt, ansvar og livskvalitet. Det betyder også, at vores samarbejde med borgerne og deres pårørende altid tager udgangspunkt i værdier som respekt, ansvar og livskvalitet.

I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed

Vi arbejder ud fra værdierne trivsel, udvikling og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en sundhedsordning, der bl.a. omfatter fysioterapi, zoneterapi, coachingtilbud og mulighed for træning. Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforeningen og sportsforeningen og en feriefond.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte områdeleder Doris Bisgaard på telefon 20 34 30 04.

Du kan læse mere om hjemmeplejen på www.po.skive.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Ansættelsesdato

1. marts 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist

11. februar 2023 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt den 22. februar 2023
 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.