Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Fysioterapeut på 32 timer pr. uge fra 1. marts – Barselsvikariat

Du bliver en del af et tværfagligt rehabiliteringsteam for borgere med kronisk sygdom.

I denne stilling er det især tilrettelæggelse og træning af borgere med lunge- og hjertesygdom.

Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borgeren selv, kollegaer i teamet og i samarbejde med lunge- og hjertemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Viborg. Træningsindsatsen er både individuel, på hold i Sundhedscenteret og i eget hjem.

I stillingen skal du bl.a.

  • have afklarende samtaler med borgere
  • vurdere træningsbehov og tilrettelægge indsats i samarbejde med borgeren
  • have erfaring med hold og individuel genoptræning på flere niveauer
  • have blik for og kunne iværksætte et helhedsorienteret og tværfagligt forløb i tæt samspil med borgeren og kollegaer.
  • træne borgeren i eget hjem og håndtere komplekse problemstillinger, der knytter sig til hverdagslivet
  • være fleksibel og deltage i varetagelse af øvrige Sundhedscenter opgaver
  • være indstillet på, at der i et vist omfang er arbejdsopgaver sen eftermiddag

Vi søger en kollega som har

  • en personlig profil med - ro, empati, et positivt og venligt væsen, samt god kommunikativ evner mundtlig/skriftlig,  have overblik, et selvstændigt drive og et gyldigt kørekort.
  • en faglig kompetence gerne indenfor genoptræning af borgere med lunge- og hjertesygdom eller anden kronisk sygdom. Viden om og gerne erfaring i at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedscenter Skive ligger i Skive Sundhedshus, hvor der er både kommunale og regionale afdelinger samt praktiserende læger. Der lægges vægt på et positivt tværfagligt samarbejde både med kollegaer internt og eksternt med fokus på gode løsninger og muligheder for borgerne.

Yderligere information

om stillingen gives gerne ved henvendelse telefonisk til sundhedscenterleder Marianne Balsby på telefon 99 15 73 03 / mail mbal@skivekommune.dk eller daglig leder af genoptræningen Niels B Sørensen på mail nbos@skivekommune.dk.

Ansøgningsfrist

1. februar 2023.
Ansættelsessamtale forventes i uge 6.

Løn efter gældende overenskomst.

 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.