Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

SSH'ere til Hjemmeplejen Skive/Højslev

Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med det mål, at vi vil give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her.

Vi søger SSH’ere – på 30 til 37 timer eller efter aftale – dagvagt med enkelte aftenvagter – snarest muligt

Hjemmeplejen Skive/Højslev har kontorer på Møllestien, Skovbakkehjemmet og Gammelgaard.

Vi er en stor medarbejdergruppe fordelt på forskellige faggrupper, på de 3 indmødesteder. I og med vi er en stor medarbejdergruppe sker der løbende at medarbejdere går på barsel, tager på uddannelse eller går på pension.

Vi har fokus på at skabe fællesskab og et godt arbejdsmiljø sammen, både med de kollegaer, der er i det enkelte område samt de andre ind mødesteder i Hjemmeplejen Skive/Højslev.

Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, og derfor tilbyder vi timeantal efter aftale med dig.

Vi arbejder bevidst med elektronisk dokumentation i vores fagsystem, den rehabiliterende tilgang til borgerne, så hver enkelte kan leve et så selvstændigt liv så længe som muligt. Desuden er vi godt i gang med at arbejde med begrebet personcentreret, som hjælper den enkelte borger med forskellige kognitive udfordringer.

Vi arbejder målbevidst med kompetenceudvikling for alle faggrupper ud fra de forskellige kompetenceprofiler.
Herunder har vi meget fokus på delegering af sygeplejeopgaver, så ” den rette mand på rette sted” til borgernes bedste.

Udover dine faglige kompetencer, så vægter vi også dine personlige kompetencer højt

Der er sjældent to dage der er ens i hjemmeplejen. Du kan forvente, at der ofte er travlt og derfor er det vigtigt at du trives i et højt tempo. Både borgerne, deres pårørende og dine kollegaer er afhængige af dig og din indsats. Derfor er det vigtigt, at du er mødestabil og fleksibel. Vi løfter i flok og stræber efter at gøre os umage hver dag og vi arbejder sammen om at nå vores fælles mål; at give vores borgere de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Det gør vi ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både borgerne, deres pårørende og til hinanden som kollegaer. Vi er sammen om at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi løser tingene gennem dialog.

Det kan du forvente hos os

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Derfor tilbyder vi en grundig og individuel introduktion til opgaverne samt en mentorordning, så du får en fast kollega, som du kan gå til med spørgsmål.

Når du er kommet godt i gang, vil fokus være, at vi sammen skaber mulighed for at vores borgere kan få et godt og værdigt liv. Konkret betyder det, at vi tager udgangspunkt i borgerens situation og i kommunens kvalitetsstandarder. Samarbejde med borgerne og deres pårørende altid tager udgangspunkt i respekt, ansvar og livskvalitet.

I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed

Vi arbejder ud fra værdierne trivsel, udvikling og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en sundhedsordning, der bl.a. omfatter fysioterapi, zoneterapi, coachingtilbud og mulighed for træning. Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforeningen og sportsforeningen og en feriefond.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte Gerda Andersen på gtat@skivekommune.dk / telefon 20 34 30 22, områdeleder Birgitte Andersen på bian@skivekommune.dk / telefon 21 57 98 72 eller områdeleder Sanne Bak på sbac@skivekommune.dk / telefon 24 87 80 39.

Du kan læse mere om hjemmeplejen på po.skive.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Ansættelsesdato

Snarest muligt.

Ansøgningsfrist

31. marts 2023.
Samtaler forventes afholdt løbende 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.