Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Ungdomskonsulent til Børne-, Unge- og Familiecenter Skive

Brænder du for at skabe udvikling for udsatte og sårbare unge mennesker, og hjælpe dem bedst muligt videre i livet?

Kan du nikke genkendende til, at det er meningsfuldt at gøre en forskel og hjælpe sårbare unge med at mestre livet bedst muligt? Kan du bringe dig selv i spil ved at være en god rollemodel, arbejde relationelt og metodisk? Så har vi en spændende stilling i vores Ungdomskonsulentteam, som er et ambulant behandlingstilbud til særligt sårbare unge fra 13-18 år samt efterværn.

Vi søger en Ungdomskonsulent med relevant socialfaglig grunduddannelse til en fuldtidsstilling på 37 timer.

Som ungdomskonsulent kommer du til at indgå i et team med seks andre ungdomskonsulenter. Teamet er en del af Børne-, Unge- og Familiecenter Skive.
Målgruppen for vores indsatser er anbringelsestruede børn og unge, børn og unge i massiv mistrivsel samt udsatte familier. Kerneopgaven er at fremme selvværd og trivsel, der understøtter barnets, den unges eller familiens evne til at mestre eget liv.
De unge, der indskrives i Ungdomskonsulentteamet, er kendetegnet ved at være udfordret følelsesmæssigt og socialt i en grad, der vanskeliggør et ungdomsliv i trivsel. Udgangspunktet for vores arbejde med den unge er, ud over relationens betydning for menneskelig udvikling, læring og trivsel også funderet i metodiske tilgange, der matcher den enkeltes unges udfordringer.

Børne-, Unge- og Familiecenter Skive, som i daglig tale kaldes BUF, tilbyder rådgivning og behandling til børn, unge og deres familier. Centeret er en ambulant enhed, der arbejder med opgaver, som primært leveres af Skive kommunes familiesektion. Opgaverne i Ungdomskonsulentteamet er indskrevet under § 52.3.6

Vi tilbyder rådgivning, undersøgelse og behandling til børn, unge og deres familier i Skive Kommune indenfor servicelovens rammer. Vores vision er at tilbyde et højt kvalificeret tværfagligt tilbud specifikt målrettet familien / den enkelte.

Som Ungdomskonsulent hos BUF arbejdes der med

 • at yde en helhedsorienteret indsats for den unge i tæt samarbejde med de øvrige involverede omkring familien
 • efterværn/udslusning for unge
 • at kortlægge den unges kompetenceniveau
 • at støtten/behandlingen skal sikre en erfaringsgeneralisering hos den unge, så den unge bliver i stand til at håndtere egne udfordringer
 • deltagelse i fælles aktiviteter og pædagogiske ture med overnatning

Vi har følgende forventninger

 • lyst til at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde
 • interesse for og erfaring med arbejdet i forhold til sårbare unge og familier
 • evne og lyst til at arbejde relationsorienteret
 • anerkendende og ressourcefokuseret tilgang
 • omstillingsparat og fleksibel
 • har mulighed for at tilrettelægge en fleksibel arbejdstid, hvis opgaven kræver det
 • villighed til at ”løfte i flok”, og i den forbindelse varetage andre opgaver, som eksempelvis samvær
 • vi kunne ønske, at du ud over en relevant grunduddannelse, har efteruddannelse og erfaring i forhold til fx at arbejde med kognitive metoder, ART, neuroaffektive, narrative eller andre metoder hvor der arbejdes med hensigtsmæssig adfærd og regulering af følelser/vredeshåndtering eller gruppeforløb
 • har kørekort og kan stille bil til rådighed ved behov.

Vi tilbyder

 • en spændende stilling, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt
 • høj faglighed og flerfaglighed i opgaveløsningen
 • en arbejdsplads med mangeartede opgaver, metoder og indsatser.
 • fokus på dataunderstøttet praksis.
 • fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • faglig sparring, intern og ekstern supervision med mulighed for efteruddannelse.
 • fleksibel arbejdstid.
 • sundhedsordning.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. april 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.
Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børne- og straffeattest.

Nærmere oplysninger

Vil kunne fås ved henvendelse til sektionsleder Boris Klarsgaard, telefon 20 67 39 71, Faglig leder Anne Krogh, telefon 50 75 01 48 eller Ungdomskonsulent Henrik Thøgersen, telefon 20 63 05 90 eller Dennis Rasmussen, telefon 29 29 05 21.

Oplysninger om Børne,- unge- og familiecenter Skive kan ses på Familiecentret Skives hjemmeside

Ansøgningsfrist og samtale

Send din ansøgning via linket nederst senest den 15. februar 2023  kl. 23.59.


 

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.