Gå til sidens indhold

Rødovre Kommune

Rødovre Kommune

Relationsstærk kontaktperson til ungeområdet søges

Om jobbet

Vil du være med til at skabe forandring sammen med unge, deres familie og netværk hen imod et meningsfuldt voksenliv?

Ungdomsboligerne søger fra den 1. august 2024 en relationsstærk fagperson til at varetage kontaktpersonopgaver i relation til unge i udsatte positioner. Der er tale om en fast 37 timers stilling.

Du er som udgangspunkt tiltænkt opgaver relateret til unge, der bor hjemme, i alderen 13-18 år med psykosociale problemstillinger. De unge har hver deres unikke historie, der tilsiger behov for en støttende indsats efter bestemmelserne i Barnets Lov. I overskrifter kan historierne eksempelvis vedrøre konflikter, kriminalitet, rusmidler, seksualitet, skolefravær, selvskade, angst og isolation.

Din kerneopgave vil være, at skabe kontekster for forandring sammen med de unge, deres familie og netværk hen imod et meningsfuldt voksenliv ud fra værdierne livsgælde, sundhed, selvstændighed og fælleskab.
I arbejdet tager vi udgangspunkt i de unges ønsker og behov, hvorfor arbejdsgruppen er mangfoldigt sammensat. Vi er metodebevidste og indretter vores praksis ud fra en individuel konkret faglig vurdering. Grundlæggende er vores tilgang baseret på relationsorientering, ressourceperspektiv, helhedssyn, anerkendelse og hjælp til selvhjælp.
 

Din profil

Det er et ufravigeligt krav, at du har relevant uddannelsesbaggrund. Vi lægger vægt på personlige kompetencer og erfaring, der kan komplimentere den eksisterende arbejdsgruppe. Det kunne eksempelvis være fra det kriminalpræventive felt eller gruppebaserede indsatser.
Det er afgørende, at du har gode samarbejdsevner og er en dygtig formidler på skrift og i tale. Endelig er det et krav, at du er fleksibel, hvad angår arbejde uden for sædvanlig kontortid - eftermiddag, aften og weekend (undtagelsesvis nat i akutte tilfælde).


Derfor skal du vælge os

Ungdomsboligerne Elektravej er en arbejdsplads i udvikling, båret af et stabilt godt arbejdsmiljø og mangeårig succes i opgaveløsningen. I Ungdomsboligerne vil du få rig mulighed for at udfolde dig bredt i arbejdet på ungeområdet og samtidig finde tryghed i dit arbejdsliv.

Ud over tilbud om kontaktperson (13-23 år) rummer Ungdomsboligerne et botilbud (15-22 år). I 2025 udvides Ungdomsboligerne med et ungehus (400 m2) beliggende på samme matrikel. Ungehuset giver bl.a. plads til nye attraktive rammer for kontaktpersonarbejdet i form af bl.a. cafémiljø, samtale- og aktivitetsrum.

Ungdomsboligerne Elektravej en del af Familiehuset Elektravej, der også rummer andre støttende indsatsmuligheder efter Barnets Lov. Det er eksempelvis specialpædagogisk vejledning, psykolog- og familiebehandling. I Familiehuset får du en arbejdsplads præget af høj faglighed og engagerede/dynamiske kolleger. Meget af tiden skal du arbejde selvstændigt, men du får også rig mulighed for faglig sparring og udvikling i og uden for din arbejdsgruppe. Du får desuden gruppesupervision ved ekstern supervisor. Din arbejdsgruppe består af din nærmeste leder og syv kontaktpersonkollegaer.

Rødovre Kommune er med ca. 41.000 borgere en kommune i vækst, hvor særligt børnefamilier flytter til. Kommunen bestræber sig på at have en stærk fællesskabsfølelse og et stort civilsamfundsengagement.
I Børne- og Familieafdelingen som helhed skal vi realisere Rødovres vision for velfærdsfornyelse, kaldet ’Sammen om Rødovre’. Visionen viser nye veje for indsatserne ved at styrke den offentlige samtale, samskabe velfærd med borgerne, løse opgaverne i fællesskab og hjælpe dem, der har behov, hvor forebyggende og tidlige indsatser står højt på dagsordenen.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Det er en fuldtidsstilling med start 1. august 2024 eller hurtigst derefter.
 

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk eller Funktionsbeskrivelse for kontaktperson i Ungdomsboligerne Du er også velkommen til at kontakte leder af Ungdomsboligerne Elektravej, Simon Tøttrup tlf. 21 83 36 18.
Arbejdssted: Ungdomsboligerne Elektravej, Elektravej 2.
 

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 2. juni 2024. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.
Ansættelsessamtaler 1. runde 11. juni, 2. runde 14. juni 2024.
 Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning.