Gå til sidens indhold
Billedet viser Gribskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gribskov Kommune forside.

Social- og sundhedshjælper/-assistent til nattevagt på Helsingegården

Vil du være en del af et lille, men super velfungerende, selvstændigt team, hvor vi støtter og hjælper hinanden? Er du l- ligesom os - fagligt stærk, og synes du, at det ville være spændende at kombinere opgaver omkring plejehjemsbeboerne med opgaver på vores rehabiliteringsafsnit? Så læs videre!

Hos os vil du få engagerede, erfarne og kompetente kolleger, der tager ansvar for både kvalitet- og udviklingstiltag. Vi støtter hinanden i vores opgaver og vægter faglig sparring højt, for hele tiden at være i trit med udviklingen.

Om dig

For at få succes hos os skal du have en anerkendende tilgang og kunne arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i borgerens ønsker og mål.

Derudover skal du genkende nedenstående om dig selv:

 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, gerne med erfaring inden for geriatri, men det er ikke et krav.
 • Du finder motivation og glæde i at arbejde med ældre borgere og har erfaring med demens.
 • Du har fokus på forebyggelse og tidlig opsporing og er bekendt med triage.
 • Du har en aktiverende tilgang til borgeren, så dennes ressourcer bedst muligt bringes i spil i den daglige pleje.
 • Du er fleksibel, har en høj faglig standard og kan bevare overblikket - også når der er travlt.
 • Du er imødekommende og tager et naturligt medansvar på din arbejdsplads.
 • Du har erfaring med elektronisk dokumentation.

Om jobbet

Vi tilbyder en fast stilling i nattevagt på 28 timer om ugen med vagter i lige og ulige uger (7/7). mVagterne er fra kl. 23 til kl. 07, og du vil kende alle dine arbejdsdage mindst otte uger forud.

Opgaverne som Social og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent og er mangeartede, men overordnet kan nævnes

 • helhedspleje af centrets beboere med afsæt i en rehabiliterende tilgang
 • komplekse plejeopgaver
 • test og screening af borgerne med henblik på tidlig opsporing
 • triagering
 • samarbejde med familie og venner
 • dokumentation
 • at bidrage til det tværfagligt samarbejde, eksempelvis med træningscenter, læge, geronto- psykiatrisk team med videre.

Om Helsingegården og PlejeGribskov

Helsingegården er et velfungerende plejecenter med syv afdelinger og 105 boliger, hvoraf 14 er rehabiliteringspladser.

Forebyggelse indgår som en naturlig del af måden, vi arbejder på, og vi anvender triage som værktøj til tidlig opsporing. Vi har elektroniske triagetavler, integreret med Nexus. Vi arbejder systematisk og målrettet med at tilrettelægge de sundhedsfaglige indsatser, så vi forebygger indlæggelser og tab af funktionsniveau.

Vi arbejder desuden ud fra en aktiverende tilgang, hvor der er fokus på at få borgernes ressourcer bragt i spil, også i de daglige opgaver. Vi har samtidigt et stort fokus på daglige aktiviteter, som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og livshistorie.

Rehabiliteringstankegangen har en central rolle i vores arbejde med og omkring borgerne, i forbindelse med at vi har 14 rehabiliteringspladser på Helsingegården.

PlejeGribskov består foruden af Helsingegården også af Plejecenter Trongården i Vejby.

Vi tilbyder et job, hvor du sikres kompetenceudvikling, værdibaseret ledelse og engagerede kollegaer, der har "borgeren i Centrum". Vi ønsker at Helsingegården er et sted, "hvor liv leves og styrkes" - en vision, vi dagligt arbejder med.

Yderligere oplysninger

Vækker dette din nysgerrighed, og har du lyst at høre mere, er du velkommen til at kontakte centerleder Heidi Mørck Fischer på telefon 72 49 70 83.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest 17. december kl. 12.00. Stillingen ønskes besat hurtigst eller efter aftale.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.