Gå til sidens indhold
Billedet viser Rebild Kommune i en given situation. Klik for at gå til Rebild Kommune forside.

Leder af Rebild Bibliotekerne

Er du passioneret omkring bibliotekernes betydning for læsning, dannelse, kultur, borgerinddragelse og formidling? Vil du være med til at fremme læseoplevelser, styrke børns sproglige forståelse og skabe et aktivt miljø for alle aldersgrupper? Kan du se dig selv have en afgørende betydning for det tværgående samarbejde både kommunalt, regionalt og nationalt, og har du lyst til at spille en rolle i udviklingen af Rebild Bibliotekerne? Så har vi den perfekte mulighed for dig!

Byrådet har med ”Vision 2035 – Sammen udvikler vi Rebild” defineret et ambitionsniveau, hvor biblioteket er en central aktør og samarbejdspartner. I Rebild betyder det, at bibliotekerne skal være nærværende i folks bevidsthed og bidrage til læring gennem hele livet. Vi møder folk hvor de er og har en central rolle, når det gælder dannelse og borgerens indgang til information, viden, litteraturoplevelser og kultur. Bibliotekerne vil være et kulturelt samlingssted, der inspirerer til et aktivt liv – sammen i uformelle mødesteder og fællesskaber. Bibliotekerne vil fremme læseoplevelser for store og små og vil være en vigtig medspiller i forhold til børns sproglige forståelse og læselyst.

På Rebild Bibliotekerne vægter vi det gode værtskab højt. Vi tror på, at værtskab har betydning i mødet med borgeren og i samarbejdet med kollegaer fra andre områder, ildsjæle og frivillige. Vi tror på, at sammen kan vi gøre en forskel for alle borgere.

Og det er her, at du kommer ind i billedet. Du har nu muligheden for at blive leder af Rebild Bibliotekerne og vi håber, at du vil sende os din ansøgning.

Ledelsesopgaven

I hverdagen får du det daglige personaleansvar for 12 dygtige medarbejdere, der løser opgaver på vores fire biblioteker og i bogbussen. Du vil have kontor på Støvring Bibliotek, men forventes at være synlig i de øvrige huse.

Du bliver en del af et ledelsesfællesskab i Center Sundhed, Kultur og Fritid, hvor vi har fokus på psykologisk tryghed og et velfungerende tværgående samarbejde. Et tværgående samarbejde der betyder, at vi stiller os på tæer og læner os ind i samarbejdet. Vi skal være dem, de andre gerne vil lege med.

Center Sundhed, Kultur og Fritid består af Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Tandplejen, Kultur- og Fritidsområdet, Ungdomsskolen, Naturskolen og Kulturskolen.

Som leder af biblioteket refererer du til centerchefen.

Dine opgaver

 • du inspirerer og sætter strategisk retning for fremtidens bibliotek – det betyder, at du har fingeren på pulsen i forhold til den nationale, regionale og kommunale udvikling
 • du har det økonomiske og personalemæssige ansvar for biblioteket og sikrer budget i balance
 • du er synlig i den daglige drift og tager del i bibliotekets hverdag
 • du kan sætte politiske beslutninger så som frisættelse og afbureaukratisering på bibliotekets dagsorden
 • du deltager i regionale og nationale netværk og samarbejder
 • du indgår det tværgående samarbejder med relevante kommunale samarbejdspartnere og de frivillige aktører
 • du er repræsentant i diverse mødefora bl.a. Kulturrådet og Bestyrelsen for Kulturstationen i Skørping, hvor du arbejder på at skabe samarbejde på tværs
 • du sikrer høj faglighed i medarbejdergruppen og giver plads til læring, videndeling og kompetenceudvikling

Forventninger

Vi forventer, at du…
 • har en uddannelse som bibliotekar DB, cand.scient.bibl eller anden relevant uddannelse
 • har erfaring eller er nysgerrig på ledelse og ser dig selv som fremtidens leder – vi er klar til at støtte op om din ledelsesrejse
 • har en ledelsesstil, der er kendetegnet ved at være empatisk, åben og reflekteret
 • kommunikerer tydeligt og i øjenhøjde
 • har en anerkendende og konstruktiv tilgang kombineret med et positivt menneskesyn og en god portion humor
 • brænder for folkebiblioteket som dannelsesinstitution, er udviklingsorienteret og formår at tænke biblioteket ind i en større sammenhæng
 • er ambitiøs på bibliotekets vegne og engageret i udviklingen af fremtidens bibliotek fagligt.
 • ser dig selv som en naturlig del af bibliotekets hverdag
 • har erfaring eller flair for økonomistyring
 • har politisk tæft og kan repræsentere biblioteket udadtil
 • er målrettet og engageret og kan sætte strategisk retning

Vil du vide mere…

Så står vores centerchef gerne til rådighed, det er uanset om du har uddybende spørgsmål eller er nysgerrig på Rebild Kommune som arbejdsplads. Centerchef Lotte Worup kan træffes på telefon 50 84 55 41 (træffes frem til den 12. juli 2024 og igen fra den 1. august 2024).

www.rebild.dk finder du information om vores kommune og på Rebild Bibliotekerne kan du læse mere om vores bibliotekstilbud.

Du kan læse mere om dét at være leder i Rebild Kommune i vores ledelsesgrundlag: Ledelsesgrundlag: Ledelse - sådan!

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vi håber, at du kan være klar til at tiltræde stillingen den 1. oktober 2024.

Ansøgningsfrist

Søndag, den 4. august 2024.

Første samtale finder sted onsdag, den 14. august 2024. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted onsdag den 21. august 2024. Alle kandidater, der indkaldes til anden samtale, skal være indstillet på at gennemgå en personlighedstest og få en tilbagemelding på testen tirsdag den 20. august 2024. Der vil til 2. samtale desuden være en opgave, der skal løses. Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune