Gå til sidens indhold
Billedet viser Rebild Kommune i en given situation. Klik for at gå til Rebild Kommune forside.

Visitator til hjælpemiddelområdet i Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune

Kan du lide at arbejde relationelt? Træffe beslutninger? Bruge din kreativitet? Alt sammen i en højere sags tjeneste: at gøre en forskel for borgere, pårørende og samarbejdspartnere i Rebild Kommune. Så er du vores nye kollega i borgervisitation i Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune.

Ambitionen i Center Pleje og Omsorg er, at vi i fællesskab vil støtte borgeren i aktivt at leve sit eget liv. Vi samarbejder på tværs og danner rammen om et godt liv hele livet. Vi er på forkant og vi ser sammenhænge.

Borgervisitation har en afgørende rolle i at opnå denne ambition, idet vores opgave er – sammen med borgeren – at bevilge indsatser og hjælpemidler, der virker og som giver mening for både borger og leverandører.

Vi er 10 visitatorer, fordelt på to teams, der varetager den store vifte af myndighedsopgaver indenfor ældreområdet. Team Pleje bevilger primært § 83 og 83a samt bl.a. dagcenter, aflastning, ældre- og plejeboliger. Team Hjælpemidler bevilger primært genbrugshjælpemidler § 112 (også til børn), APV-hjælpemidler, boligændringer § 116, biler § 114 og BPA §95/96.

Vi søger en kollega til Team Hjælpemidler, da vores nuværende kollega har søgt andre udfordringer i afdelingen. Du bliver således den fjerde i et velfungerende team, der har arbejdet sammen i mere end 10 år. Arbejdet som visitator i Rebild Kommune er præget af generalistarbejde med specialistområderne fordelt på alle 4 terapeuter. Det er derfor ønskværdigt, at du har erfaring med sagsbehandling på et af specialistområderne bolig- eller bilområdet, børnehjælpemidler eller hjælpemidler generelt.

Vi forventer ikke, at du har indgående kendskab til alle områder, men du skal have lysten og forudsætningerne for at lære at sagsbehandle en flig af alle områder.

Du skal også være forberedt på at løse opgaver indenfor Team Plejes opgaveportefølje i mindre omfang. Én ting kan vi love dig: Du kommer ikke til at kede dig – hverken i at deltage i at udvikle nye tiltag, at anvende din faglighed eller i opgavemængden.

Du bliver ansat i Center Pleje og Omsorg med tilhørsforhold til borgervisitation og administration. Udover myndighed, består afdelingen også af Team administrative assistenter, udviklings- og uddannelseskonsulenter, projektkoordinator, demenskoordinator samt systemadministrator, i alt ca. 25 kolleger. Vi er få, der skal udføre mange forskelligartede opgaver. Vi er gode til det. Og vi brænder for det.

DU

 • har en sundhedsfaglig professionsbachelor, helst med erfaring indenfor én af §§’erne 112 (børn og/ eller generelle genbrugshjælpemidler), 114, 116
 • har fokus på ressourceudnyttelse i borgervisitation og effektivisering af arbejdsopaver
 • har erfaring med myndighedsopgaven og kan navigere i feltet lovgivning og sund fornuft
 • har gode kommunikative evner både telefonisk og i den fysiske kontakt til borgere, regionen og andre samarbejdspartnere
 • mestrer det tværfaglige samarbejde og er i stand til at facilitere faglig kvalitet og god stemning i komplekse situationer
 • trives med og er fleksibel i uforudsigelige og komplekse situationer
 • kan arbejde selvtilrettelæggende og planlægge opgaverne i forhold til sagsbehandlingstider
 • bidrager til det gode arbejdsmiljø – socialt og kollegialt i afdelingen

VI

 • tilbyder et spændende job med høj grad af ansvar og afvekslende opgaver
 • vægter et godt arbejdsklima, høj faglighed, tværfaglighed og plads til humor
 • arbejder ud fra den rehabiliterende og helhedsorienterende tankegang
 • har selvtilrettelæggende arbejdstid
 • er med til at skabe fremtidens velfærd ved at balancere mellem udvikling og drift
 • arbejder efter politikernes udstukne serviceniveau og sætter en ære i at nå vores mål til alles tilfredshed
 • anvender KMD Nexus som dokumentationsredskab
 • hører hjemme på Støvring Rådhus. Der er pt. en proces i gang med at finde den gode balance mellem fremmøde og hjemmearbejde

MERE

Ansøgningsfrist er 23. oktober 2023.

Vi afholder ansættelsessamtaler 30. oktober 2023.

Stillingen er en fastansættelse med udgangspunkt i fuld tid.

Opstart 1. december eller tidligere.

Aflønning sker iht. gældende overenskomst.

Har du flere spørgsmål, så kontakt visitator og teamkoordinator Lene Trier, letr@rebild.dk/99 88 99 55, eller leder Susan Starbæk Nielsen, ssni@rebild.dk/ 99 88 83 73.

Link til funktionsbeskrivelse

Link til vision

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune