Gå til sidens indhold
Billedet viser Struer Kommune i en given situation. Klik for at gå til Struer Kommune forside.

Lærer til to-lærerordning på Limfjordsskolen Struer

Om jobbet

Til vores udskolingsafdeling søger vi en lærer med gode relationelle kompetencer og en anerkendende kommunikation og tilgang til elever, forældre og kolleger. Vores nye medarbejder skal hele 2022 indgå i et projekt, hvor vi gennem kollaborativ undervisning bidrager til forstærkning af elevernes faglige kompetencer, øget oplevelse af mestring af skoledagen med øget trivsel og en bedre overgang til ungdomsuddannelserne til følge.  Der skal arbejdes med en fællesskabsorienteret tilgang med fokus på den udvalgte elevgruppe, som er 7. årgang, men også skolens fælles læring og kapacitetsopbygning ift. tolærerordninger.

Vores nye kollega skal være uddannet lærer og være motiveret af det tætte teamsamarbejde omkring undervisning på 7. årgang. I projektperioden bliver man i fællesskab med kolleger også en del af et fælles kursusforløb for deltagende lærere og ressourcepersoner fra øvrige afdelinger i kommunen.
Jobbet fordrer undervisningskompetence i skolens ældste klasser især omkring dansk og matematik.

Om dig

  • Du er uddannet lærer og motiveres af at arbejde med elevernes sociale og faglige udvikling med stærke relationskompetencer og tydelig klasserumsledelse.
  • Du er tydelig og professionel, når du sætter rammerne for undervisning og samvær.
  • Du er idérig, selvstændig og innovativ i det didaktiske og pædagogiske arbejde med at skabe et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø for eleverne, samtidig med at du tør stille dig undersøgende og eksperimenterende overfor egen og andres undervisning.
  • Du har et dynamisk og fleksibelt mindset.
  • Du er omstillingsparat og bevarer overblikket i en travl hverdag.

Vi tilbyder

  • en spændende nyrenoveret skole, der fremtræder som et moderne og inspirerende lære- og værested for både børn og voksne
  • en velfungerende skole med 640 skønne elever. 140 elever er fordelt i vores forskellige specialklasser og autismecenteret. 30 elever modtager basisundervisning i dansk som andet sprog, hvorfra de udsluses til almenklasser
  • en skole der vægter teamsamarbejde, og hvor professionalisme, engagement og humor er omdrejningspunktet
  • et spændende job, hvor du får mulighed for både at være med i udviklingen af afdelingen og den fælles skole. Der sker altid noget hos os
  • et godt samarbejde med engagerede forældre.

Ansættelsesforhold

Stillingen er på fuld tid med opstart snarest muligt, senest 1. marts 2022.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om skolen, så klik ind på vores hjemmeside.

Hør gerne mere hos pædagogisk/administrativ afdelingsleder Jakob Jalk (telefon 96 84 86 61 – jakobcj@struer.dk), viceskoleleder Helle Noer Jepsen (telefon 20 81 01 05) eller skoleleder Claus Rokkjær (telefon 61 60 68 60 – clr@struer.dk).

Ansøgningsfrist

tirsdag den 25. januar 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. januar. Stillingen søges via Struer Kommunes hjemmeside.