Gå til sidens indhold
Billedet viser Struer Kommune i en given situation. Klik for at gå til Struer Kommune forside.

Lærer til specialundervisning ved Limfjordsskolen Struer

Om jobbet

Vi søger en dygtig og engageret lærer til et af vores specialtilbud, hvor målgruppen er elever som vedvarende udviser adfærdsmønstre, der signalerer, at de er i vanskeligheder i forhold til Adfærd, Kontakt og Trivsel. Det kan dreje sig om elever, der er diagnosticerede med fx ADHD, oppositionel adfærdsforstyrrelse, social-kognitive vanskeligheder eller en form for tilknytningsforstyrrelse.

Eleverne undervises i små grupper, der med afsæt i elevens særlige behov fungerer som elevens daglige udgangspunkt og understøtter trivsel samt faglig og social udvikling. Grupperne har for nyligt fået deres egen afdeling på skolen og dermed mulighed for at samarbejde på tværs og udnytte de lokalemæssige fordele pædagogisk - også i samarbejde med specialSFO´en. Der er eget køkken, motoriksal, sanserum, fællesareal, pauserum og små klasselokaler. Aldersmæssigt fordeler eleverne sig pt. på indskoling og mellemtrin. Du skal have interesse i at deltage i og bidrage til den fortsatte udvikling af afdelingen.

Elever med socio-emotionelle og eksekutive vanskeligheder har brug for en struktureret, eventuelt visuelt understøttet, genkendelig og forudsigelig skoledag. Vi er fagligt ambitiøse på eleverne vegne, men har også et særligt fokus på udvikling af elevernes kompetencer ift. følelsesmæssig regulering og mentalisering. Derudover kan der være særlige sociale udfordringer, som skal understøttes af social træning.

Vi søger en lærer med interesse i og talent for at være elevernes primære underviser og dermed undervise i en bred vifte af fag med et specialpædagogisk udgangspunkt. Der er to voksne på gruppen, typisk en lærer og en specialpædagog.
Du vil, i samarbejde med det øvrige team omkring klassen, varetage undervisningen samt indgå i skole-hjemsamarbejdet og det tværfaglige samarbejde omkring eleverne i klassen og på skolen generelt.

Vi leder efter én, der:

 • brænder for at finde de bedste løsninger for børn med særlige behov.
 • er i besiddelse af en velfunderet specialpædagogisk værktøjskasse og har erfaring fra området.
 • tydeligt og professionelt kan sætte rammerne for undervisning og samvær.
 • har fokus på relationskompetence og mestrer en anerkendende tilgang – også overfor elever der har udviklet alternative og/eller uhensigtsmæssige strategier.
 • er idérig, selvstændig og innovativ i arbejdet med at skabe et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø for eleverne.
 • kan indgå i tæt teamsamarbejde omkring undervisning og tilrettelæggelse af dagligdagen for eleverne samt i et udvidet samarbejde med forældrene.
 • i en travl hverdag er omstillingsparat og kan bevare overblikket.

Vi tilbyder:

 • En spændende nyrenoveret skole, der fremtræder som et moderne og inspirerende lære- og værested for både børn og voksne.
 • En velfungerende skole med ca. 640 skønne elever, hvoraf de ca. 135 er fordelt i vores forskellige specialklasser og autismecenteret.
 • Et tværfagligt team, hvor professionalisme, samarbejde, engagement og humor er omdrejningspunktet. Vi er lige nu i et spændende kommunalt forløb med blandt andet Louise Klinge om relationskompetence.
 • Et tæt teamsamarbejde omkring specialklasserne, hvor lærere og pædagoger samarbejder og supplerer hinanden. Vi er gode til at tage os af børnene og hinanden.
 • Et spændende job, hvor du får mulighed for både at være med i udviklingen af specialklasserne og den fælles skole. Der sker altid noget hos os.
 • Faglig sparring med relevante faggrupper eksternt og internt i huset.
 • Engagerede forældre og et godt forældresamarbejde.

Stillingen er på fuld tid med opstart snarest muligt, senest 1. februar 2022.

Vil du vide mere om skolen, så klik ind på vores hjemmeside

Hør gerne mere hos viceskoleleder Helle Noer Jepsen ved henvendelse på telefon 20 81 01 05 eller mail: hnj@struer.dk.

Frist

Ansøgningsfrist søndag den 12. december 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. december fra kl. 10.00. Stillingen søges via Struer Kommunes hjemmeside.