Gå til sidens indhold
Billedet viser Struer Kommune i en given situation. Klik for at gå til Struer Kommune forside.

Inspirerende leder til Struer Musikskole - Genopslag

Brænder du for musik og undervisning, og vil du være med til at skabe gode rammer for læring? Trives du i et kreativt og samskabende miljø? Så er det måske dig, vi søger…

Om os og stillingen

Struer Musikskole er en velfungerende musikskole, der har brug for en ny leder med erfaring inden for undervisning og ledelse, og som samtidig har lyst til at være med til at styrke Struer Musikskoles position som en levende kulturinstitution for kommunens borgere.

Hvad kan en musikskole være i Lydens By? Vores ny leder vil have mulighed for at kunne sætte et unikt præg på Struer Musikskole, hvor der er rum, opbakning og ambitioner til at udvikle og udfordre rammerne for hvad en musikskole kan være. Et sted, hvor man kan blive inspireret, udfordret, og hvor man sammen med andre kan være med til at skabe morgendagens kulturliv, musikere og kunstnere. Det er et stykke pionerarbejde, der skal gøres af hele holdet hos Struer Musikskole. Som leder skal du stå i spidsen for dette arbejde, godt hjulpet på vej af et stærkt hold af passionerede og erfarne medarbejdere.

Medarbejderstaben består af; musikskoleleder, 18 undervisere og en sekretær. Struer Musikskole har ca. 1100 elever, hvoraf ca. 200 er instrumentalelever og resten er holdelever. Struer Musikskole er med i et projekt om at skabe et bæredygtigt kormiljø i kommunens folkeskoler gennem Struer Sangkraftcenter og har derudover et større samarbejde med kommunens skoler om; blæserklasser, strygerklasser, kompagnonundervisning med mere. Struer Musikskole er meget bredt favnende og solidt forankret i lokalsamfundet – en særlig styrkeposition, som den kommende musikskoleleder skal kunne fastholde og videreudvikle.

Struer Musikskole er en del af Center for Kultur, Fritid og Lokalområder, som også dækker over Struer Bibliotek, Aktivitetscenter Struer samt et lille sekretariat. Musikskolelederen vil således referere til centerchefen for Kultur, Fritid og Lokalområder og indgå i et lederteam med øvrige kommunale institutioner.

Vi søger efter en person, der

 • er visionær og brænder for musik og kulturskoleområdet
 • samarbejder, skaber relationer og kommunikerer
 • kan gå forrest og samtidig give andre plads til at udfolde sig
 • trives i et kreativt miljø med højt til loftet.

Uddannelse og personprofil

Vi vil vægte følgende kompetencer i din profil:
 • En musikfaglig uddannelse og/eller en baggrund der tager udgangspunkt i forståelsen af at lede en kulturinstitution.
 • En forståelse af balancen mellem drift og udvikling, mellem ressourcer og kvalitet, mellem ideer og implementering.
 • Administrative, analytiske og kommunikative evner.
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Opgaver og ansvar

Musikskolelederen er ansvarlig for den daglige drift af musikskolen, herunder:
 • at udvikle og styrke Struer Musikskole
 • at kompetenceudvikle, fastholde og ansætte personale til Struer Musikskole
 • at styrke kommunikation og markedsføring af Struer Musikskole
 • at sikre optimal brug af personaleressourcer og et godt arbejdsmiljø
 • at være formand for musikskolens lokalMED (eller personalemøde med MED-status)
 • at være budgetansvarlig og sikre en prioritering af musikskolens økonomi
 • at deltage i relevante lederfora og netværk kommunalt, regionalt og nationalt
 • at samarbejde med musikskolens bestyrelse, støtteforening og kommunens øvrige kulturaktører
 • at udarbejde en strategi for musikskolens fortsatte udvikling
 • at skabe de rette forudsætninger for at etablere kulturskolefag på sigt
 • at opfylde de strategiske målsætninger, som skal leveres i Struer Kommune.

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 1. og 15. november 2021.
Ansættelsesstart den 1. januar 2021.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte centerchef Thomas Antunes på mobil: 29 74 63 15 eller på mail; thomasma@struer.dk

Yderligere info om Struer Musikskolen på hjemmesiden: struermusikskole.dk

Struer Kommune har en vision om at være TÆT PÅ - tæt på mennesker, teknologi og natur. Struer Kommune har en størrelse, der gør det muligt at indfri visionen. Målsætningen er, at borgere og erhvervsliv oplever et tæt og åbent samspil med kommunen og at der er kort vej fra idé til handling. TÆT PÅ skal kendetegne dét at bo i Struer Kommune – det nære, trygge og lokale sted. Tæt på mennesker er det gode, gensidige samarbejde mellem borgere, kommune, foreninger og virksomheder. Tæt på teknologi fremhæver Struer Kommunes styrkeposition inden for lyd, teknologi og iværksætteri. Tæt på naturen er, at vi bringer naturen i spil, når vi udvikler det gode lokalsamfund sammen med borgerne.

Lyd er vores identitet – og dynamo for udvikling. Lydens By er kommunens fælles fortælling og platform for udvikling og aktiviteter, organiseret som et samarbejdsprojekt mellem nøgleinteressenter i lokalsamfundet. Lydens By handler om at realisere lokale styrkepositioner og skabe nye aktiviteter, som tilsammen øger attraktionsværdien for området og stræber efter at blive kendt nationalt og internationalt for vores lydidentitet og fokus på lyd.

Struer Kommune er landets 15. mindste kommune med ca. 21.000 indbyggere, og er – med sine 137 km kystlinje mod Limfjorden – en naturskøn perle i det nordvestjyske område. Struer by har i 2017 markeret sit 100 års jubilæum som købstad og er dermed en af de yngste købstæder i Danmark. Byen har en række højteknologiske virksomheder og et aktivt og varieret kultur- og fritidstilbud. Struer Kommune har et mål om at forstærke sin lydidentitet og vil gå sammen med andre i lydens univers om at undersøge, hvordan lyd – og nye måder at bruge den på – kan være en del af løsningen af kommunens kerneopgaver.