Gå til sidens indhold
Billedet viser Struer Kommune i en given situation. Klik for at gå til Struer Kommune forside.

Kan du få en videregående lyduddannelse til Struer? (projektleder)

Vil du arbejde med uddannelsesområdet og skabe grundlaget for en videregående lyduddannelse i Struer?

Struer er Lydens By og vi har en ambition om at være et nationalt og internationalt centrum for iværksættere, virksomheder, kunstnere, uddannelsesinstitutioner og andre der arbejder med lyd.

Din opgave bliver at undersøge og forfølge mulighederne for at etablere en ny lyduddannelse i Struer og at etablere samarbejder og partnerskaber med eksisterende uddannelsesinstitutioner om placering af uddannelsesforløb eller andre uddannelsesaktiviteter i Struer.

Dit arbejde vil bygge ovenpå indledende kortlægninger af Struers potentialer og styrkepositioner på det uddannelsesmæssige felt, og på en række konkrete erfaringer fra samarbejder med professionshøjskoler og universiteter blandt kommunens stærke lydaktører. Vi tror på, at der på Struers særlige DNA kan udvikles nye uddannelser i krydsfeltet mellem tekniske og kreative kompetencer, og vi arbejder allerede nu på at tiltrække eksisterende uddannelser inden for podcast, kunst, konceptudvikling, innovation, mm.

Målet er at tiltrække og etablere uddannelser relateret til lyd - herunder en statsanerkendt uddannelse.

Opgaverne

I stillingen bliver du ansvarlig for at udvikle og drive projektet med at få lyduddannelser til Struer.
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i:
 • Research og analyse – ift. lyduddannelser i Danmark i dag og lignende uddannelser/konstruktioner andre steder
 • Behovsafdækning i samarbejde med relevante aktører ift. indhold af en eller flere videregående lyduddannelser – herunder niveau, konstellation og økonomi forbundet med drift af en lyduddannelse
 • Dialog med etablerede uddannelsesinstitutioner - og erhvervslivet som mulige samarbejdspartnere og bidragsydere til en ny uddannelse
 • Etablere partnerskaber og samarbejder med eksisterende uddannelsesinstitutioner om muligheder ift. forlægning af uddannelsesforløb-, moduler- eller aktiviteter i Struer - fuldtidsuddannelser, videregående deltidsuddannelser, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, kursusaktiviteter, kurser og dagskonferencer
 • Akkreditering af ny lyduddannelse. Alle uddannelsesudbud skal prækvalificeres, hvor det vurderes om uddannelsen er relevant for arbejdsmarkedet og udfylder et behov i det samlede udbud af videregående uddannelser
 • Opbygning og facilitering af advisory boards – og eventuelt etablering af en bestyrelse for en ny videregående uddannelse
 • Fundraise et økonomisk bæredygtigt grundlag for en ny lyduddannelse i Struer
 • Planlægge, koordinere og facilitere aktiviteter – f.eks. uddannelsesbesøg, workshops, summer camps for studerende
 • Videreudvikle kommunens arbejde med at tiltrække praktikanter fra videregående uddannelser og opbygningen af et egentligt studiemiljø, så dette understøtter det langsigtede mål på uddannelsesområdet

Om dig

Vi leder efter den rette person til at realisere ambitionen om en lyduddannelse i Struer. Din uddannelsesbaggrund er derfor ikke afgørende men det har større betydning, at du besidder de rette kompetencer til at lykkes med opgaven.
Vi forestiller os, at du har:
 • et indgående kendskab til det uddannelsesmæssige felt
 • muligvis allerede en indsigt i lydområdet og det uddannelsesmæssige felt her indenfor
 • kan knytte partnerskaber både med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
 • har erfaring med projektudvikling og projektledelse
 • kan sætte dig for bordenden og besidder et drive og en selvstændighed, der gør, at du kan bære projektet, eksekvere på aftaler, styre processer og opgaver samt skabe de nødvendige relationer på egen hånd
 • kan formidle uddannelsesbehovet og -budskabet til relevante aktører og til omverdenen
 • har forståelse for, og kan navigere i en, offentlig politisk styret organisation  

Løn og ansættelse

Stillingen er projektstilling - i første omgang til og med udgangen af 2023. Du vil kunne tilknyttes enten som projektleder eller i en konsulentlignende funktion afhængig af din profil og interesse.
Der er tale om en stilling på op til 37 timer om ugen - eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation og i forhold til din profil.

Ansættelsen sker i Struer Kommune med reference til kommunaldirektøren. Det primære arbejdssted vil være fra Sound Hub Denmark, Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer.

Du får et spændende og udfordrende job i et setup, hvor lyd og udvikling er i centrum. Derfor er det væsentligt, at du motiveres af at skabe gode løsninger, der gør en forskel for ’lydklyngen’ nationalt og lokalt.
Du har tilknyttet en medarbejder ved Struer Kommune som i det daglige vil være din sparringspartner og samtidig får du en bred adgang til allerede etablerede ’lydaktører’ i Struer, som du i dit arbejde vil samarbejde tæt med.

Ansættelsesproces

Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og skal være Struer Kommune i hænde senest mandag den 28. juni 2021 kl. 8.00.
Stillingen ønskes besat senest pr. 1. september 2021
.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 1. juli 2021 (1. samtalerunde) og evt. mandag den 5. juli 2021 (2. samtalerunde).

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent i Kommunikation og Erhverv, Claus Falk Petersen, på telefon 51 14 26 31 eller på mail cfp@struer.dk eller kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller på telefon 29 25 65 11 eller på mail jesper@struer.dk.

Struer - Lydens By

Struer har siden 1925 været hjemsted for Bang & Olufsen, og byen og området er fuld af kompetencer, historier og visioner, der angår lyd. Lyd er en del vores identitet og har inspireret os til at stræbe efter det sublime, søge det innovative og insistere på den høje kvalitet.

Derfor har Struer Kommune siden 2013, som den eneste kommune i verden, satset på lyd som driver for kommunens udvikling - både når det gælder erhverv, kultur, bo­sætning, byplanlægning og mange andre af kommunens kerneområder.

Lydens By er en fælles fortælling og plat­form for samarbejde mellem mange forskellige aktører omkring det at drive Struers fremadrettede udvikling – herunder hvordan opmærksomhed på lyd kan bidrage til at skabe bedre byer, særlige attraktioner, lokal udvikling og bedre velfærd.