Gå til sidens indhold

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

Logopæd til PPR

”Et alsidigt og spændende job, hvor vi har gode kolleger og et godt tværfagligt samarbejde. Bliv en del af en logopædgruppe, hvor der er plads til forskellighed, selvstændighed, humor og kollegial sparring”
Anne-Marie og Jeanette, logopæder i PPR

Vores kollega har søgt nye udfordringer, og derfor søger vi ny logopæd pr. 1. august 2024.

Brænder du for at bidrage til at fremme børns sproglige udvikling og læringsmiljøerne omkring børnene, og kan du se dig selv ind i et bredt, tværfagligt samarbejde, så læs med her.

Vi søger en faglig kompetent og engageret medarbejder, der kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og tværfagligt i en travl og spændende dagligdag. Det er en fordel, hvis du har interesse og kompetencer indenfor specialområdet, men dette er ikke et krav.
I din nye faggruppe er der 8 engagerede logopæder, som varetager opgaver i almene dagtilbud, på skoler samt i kommunens specialtilbud.

Om stillingen

Arbejdet i PPR Skanderborg er centreret om
 • udvikling af mangfoldige læringsmiljøer og privilegerede positioner for alle børn, i et tværfagligt samarbejde med kommunens dagtilbud og skoler
 • deltagelse på samarbejdsmøder med fagprofessionelle samarbejdspartnere
 • praksisnær sparring, rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og ledelser, med det formål at skabe gode læringsbetingelser for børn og unge
 • undersøgelse af henviste børn med henblik på etablering af den nødvendige logopædiske intervention i form af rådgivning, vejledning og undervisning til både relevante fagpersoner, forældre og børn.
Vi tilbyder
 • et arbejdsområde i udvikling, hvor vi løbende er optaget af, hvordan vi bedst tilrettelægger vores opgaver i forhold til Skanderborg Kommunes visioner og de konkrete opgaver, vi stilles overfor
 • en arbejdsplads med engagerede og kompetente medarbejdere
 • fokus på tværfagligt samarbejde og organisatorisk læring
 • faglig sparring fra kollegaer og fælles ansvar for opgaverne
 • en varieret arbejdsdag med selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsopgaver
 • fokus på et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone – ”Vi har det faktisk sjovt

Din profil

Ideelt set kan du nikke genkendende til flere af følgende
 • du er uddannet audiologopæd, logopæd eller har diplomuddannelse i logopædi
 • du har erfaring fra PPR eller anden logopædfaglig erfaring
 • du har et ressourceorienteret syn på børns sproglige udviklings- og deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaberne
 • du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt have overblik til at planlægge og prioritere diverse arbejdsopgaver
 • du er klar til at gribe ud til kolleger når du får behov for det – fagligt og personligt
 • du har fokus på at formidle din faglige viden på en måde så andre faggrupper og forældre med forskellige forudsætninger og baggrunde inddrages relevant
 • du har interesse for eller erfaring med verbal dyspraksi og / eller specialområdet

Om PPR Skanderborg

PPR Skanderborg er en teamorganiseret afdeling under Fagsekretariatet Børn og Unge.
I PPR er vi 35 medarbejdere fordelt på forskellige fagligheder: logopæder, pædagogiske konsulenter og psykologer.

PPR Skanderborg er en tværgående og understøttende funktion, med fokus på at være tæt på praksis på dagtilbud og skoler. Sammen med dagtilbud og skoler arbejder vi med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer og privilegerede positioner for alle børn.

Vi er organiseret i et 0-6 års team, et skoleteam, et specialtilbudsteam samt et trivsels- og fraværsteam og Grib-Chancen (angstbehandlingsteam). Hvert dagtilbud/skole i kommunen har tilknyttet en psykolog, en pædagogisk konsulent og en logopæd – derfor er du aldrig alene om opgaverne og i samarbejdet.

Skanderborg PPR samarbejder med Samsø Kommune, hvorfor arbejdsopgaver på Samsø kan blive en del af din arbejdsportefølje.

PPR-kontoret er lokaliseret på Fælleden, Skanderborg Fælled 1, Skanderborg, men i jobbet vil du komme til at bevæge dig rundt på forskellige matrikler i kommunen.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere eller få svar på dine spørgsmål. Du kan ringe eller skive en mail til Afdelingsleder Anne Lind Toustrup på telefon 29 38 41 54 eller mail anne.lind.toustrup@skanderborg.dk

Løn- og ansættelsesforhold

Ved ansættelse bliver du en del af PPR Skanderborg Kommune.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, hvilket i praksis betyder at vi arbejder ud fra en årsnorm, som følger skolernes ferieplan.

Løn og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

Vi håber, at du har lyst til at søge, og du skal sende din ansøgning senest mandag den 10. juni 2024.
Sammen med din ansøgning vil vi gerne have dit CV, relevante eksamensbeviser og eventuelle udtalelser.

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 20. juni 2024.

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Vi samarbejder med dagtilbud, skoler, PPR, sundhedstjeneste, SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. Ønsker du at vide mere, så klik her: Børn og Unge (skanderborg.dk)


 

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.