Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Genopslag – Pædagoger til Børnegårdens storbørnsgruppe

Vi ønsker, at du besøger os inden du søger ...

Vi søger pædagoger 32-34 timer/uge pr. 1. september eller 1. oktober, der kan indgå i storbørnsgruppen med 2 stuer med hver 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper og op til 22 børn i alderen 4,5-6 år.
Storbørnsgruppen består både af kommende skolebørn og børn der ikke skal i skole endnu.

Vi er i gang med at kigge vores praksis efter i sømmene på afdelingen, og vi brug for dig, der vil være med til at vende bøtten på hovedet, afprøve nyt og udfordre ”plejer”.
Vi har særligt brug for dig, der har stærke faglige meninger om, at børn bedst lærer at gå i skole, når de kommer i skole.

Du vil få en unik mulighed for at præge det pædagogiske indhold sammen med andre nyansatte pædagoger og en ny medhjælper med sparring fra ledelsesteamet, med den ene betingelse, at tilgangen skal være legende – og det vil være dejligt, hvis du helt naturligt inddrager uderummet i den sammenhæng.

I Børnegården arbejder vi grundlæggende ud fra en Marte Meo-inspireret tilgang så hvis du allerede kender til Marte Meo-principperne er det fordelagtigt – og ledelsen understøtter naturligvis med sparring og vejledning.
I forlængelse heraf har vi lige været i gang med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb i Neuroaffektiv Pædagogisk Tilgang, der ligger fint i tråd med Marte Meo.

En rød tråd i Børnegården er, at vi arbejder struktureret og fokuseret samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt, og for at lykkes med det har vi også afsat tid til forberedelse, møder, skrivearbejde mv.

Vi er optaget af arbejdet med den styrkede læreplan og en systematisk evalueringskultur.
Vi har fokus på legen, læringsmiljøer og børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Vi tilstræber at arbejde i mindre grupper i store dele af dagen, og det skal du ville og kunne trives i.

I Børnegården arbejdes der med flere metoder, fx LæseLeg og TOPI, i både vuggestuen, mellemgruppen og storbørnsgruppen, og vi tilstræber at indtænke pædagogisk idræt i den daglige praksis, ligesom vi gerne vil være kendetegnet ved faglig nysgerrighed på - og undren over – hinandens praksis.

Fortæl os gerne hvordan du ville tilrettelægge pædagogisk praksis, og hvordan det ville spille sammen med Børnegårdens tilgang og værdier.

Se mere på Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at aftale besøg med
  • souschef Jeanne Faurholt på telefon 58 52 29 79, lok. 1.

Ansøgningsfrist

  • 22. august kl. 9.00.

Vi forventer at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater.
Første samtale er den 25. august er i tidsrummet 9.00-15.00.
Anden samtale den 30. august i tidsrummet 9.00-13.00.

Ansøgning udelukkende via opslaget.Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17.
Personalet til aften- og natpasningen er særligt ansat til dette.