Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Dagvagter med senvagter på Skovvang Plejecenter – vil du være med til ny kultur?

Er du social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare ældre borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter.

En større omstrukturering af Skovvang Plejecenter som pr. 1. september 2022 betyder at der døgnet igennem vil være en større glidning mellem vagtlagene, hvor der imellem alle vagtlag er dagvagter der møder aftenvagter, aftenvagter der møder nattevagter og nattevagter der møder dagvagter.

Vi mangler derfor 5 nye kolleger til en ny sammensætning af en dagvagtsstilling med senvagter.

Hver stilling består af om måneden

  • 10 dagvagter med fremmøde i tidsrummet: kl. 6.00-15.00.
  • 10 senvagter med fremmøde i tidsrummet: kl. 13.00-22.00 (For eks. 14.00-21.00 eller 15.00-22.00)

Vi mangler desuden 2 ordinære dagvagter med i gennemsnit 2 senvagter pr. måned.
Dagvagter er af 6-8 timers varighed pr vagt, senvagter er af 6-7 timers varighed pr. vagt.

Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret.

#kommunepånymåde

Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

Vi tror på det gode arbejdsliv, med arbejdsglæde og samarbejde, at arbejdsglæde er noget vi skaber i fællesskab og vi sammen tager, og har et fælles ansvar for at løfte kerneopgaven og bringe vores borgere i fokus.

Stillingernes timetal kan aftales individuelt og kan ligge mellem 30 og 35 timer.

Ved spørgsmål kan

  • daglig leder Louise Grundtvig Ibsen kontaktes på telefon 52 30 87 12

Ansøgningsfrist

  • 31. august 2022 kl. 12.00

Vi indkalder løbende.