Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Planlægger til Sundhed & Træning

Har du det kølige overblik og flair for kalendergymnastik? Og kan du se dig selv som en del af en engageret og energisk arbejdsplads? Så er du måske vores nye planlægger i Sundhed og Træning.

Da den ene af vores to planlæggere har søgt nye udfordringer, søger vi en ny til vores team i Slagelse.

Som planlægger i Sundhed og Træning er det din primære opgave at håndtere alle indkomne henvisninger og sikre at borgerne bliver rettidigt indkaldt til opstart af genoptræning. Derudover har du kontakt til behandlende sygehuse, visitationen samt andre relevante samarbejdspartnere. Stillingen er ren administrativ, og opgaven løses i tæt samarbejde med planlægger kollega og ikke mindst de terapeutkollegaer, som varetager genoptræning og rehabilitering.

Som planlægger får man vigtig viden bl.a. i fht. opgaveflow, områder med særlige udfordringer, indhold i genoptræningsplanerne og andre emner, som har betydning for opgaveløsningen i Sundhed og Træning. Planlæggere og leder holder derfor regelmæssige dialogmøder, for at følge udviklingen og bringe denne viden i spil i fht. opgaveløsningen i afdelingen fremadrettet.

Som planlægger er du den første kontakt til borgeren, og i Sundhed og Træning vægter vi, at det fra første samtale er en sundhedsfaglig person, som kan lytte efter særlige opmærksomhedspunkter og give basal vejledning.

Vi forventer derfor, at du har en faglig baggrund som fysio- eller ergoterapeut, og at du har erfaring med kommunal genoptræning. Som person skal du være åben og lyttende og forstå at se tingene fra flere vinkler – her tænkes både i relation til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere. Vi forventer ligeledes, at du er en holdspiller og har gode kommunikative egenskaber, det gælder både mundtligt og skriftligt. At du er robust og kan arbejde selvstændigt og formå at strukturere din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde er ligeledes vigtige egenskaber.

Sundhed og Træning er en afdeling på 50 medarbejdere fordelt i tre teams. Vi har et trænende team i hhv. Korsør og Slagelse, samt et udekørende team af hjemmeterapeuter. Vi varetager opgaver indenfor sundhedslovens §140, samt servicelovens §86, stk. 1 & 2 + §83a og i mindre grad §119.
I starten af oktober 2022 flytter teamet i Slagelse ind i nye lokaler på Rosenkildevej 96, i Slagelse.

I Sundhed og Træning arbejder vi ud fra borgerens behov og målsætning, og med udgangspunkt i det sammensætter vi individuelle forløb på tværs af lovgivningerne. Vi har et stort fokus på at understøtte mestring af eget liv, samt fokus på hvordan borgerne kan fastholde opnåede resultater, når de afsluttes her. Vi arbejder ligeledes med udgangspunkt i det hele menneske, og arbejder derfor tæt sammen med et bredt spænd af samarbejdspartnere for at støtte op om borgerne.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 33-35 timer med ansættelse pr. 1. oktober 2022.

Ansættelsessted: Rosenkildevej 96F i Slagelse.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

Hvis du vil vide mere

om stillingen, er du velkommen til at kontakte
  • områdeleder i Sundhed og Træning, Louise Overlade på mail louov@slagelse.dk eller telefon 21 22 33 21 (ferie 13. juli-3. august).

Ansøgningsfrist

  • Søndag d. 21. august 2022

Samtalerne afholdes torsdag den 25. august 2022.

Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.