Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Neuropsykolog til Hjernerystelsesteamet

– CSU-Slagelse - 32-37 timer

CSU-Slagelse (Center for specialundervisning) er en højt specialiseret virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse Kommune.

CSU-Slagelse består af en Synsafdeling, Høreafdeling, Læse-/Psyk.afdeling, Retspsykiatrisk afdeling, STU-afdeling, Tale/Hjerneafdeling, Støtte/Stab og Udviklingsenhed samt en Kursusenhed. CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

CSU-Slagelse tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering, hvilket betyder, at vi som ansatte både fagligt, praktisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt gør os umage med at sikre, at rehabilitering sker ved at indgå i meningsgivende, individuelt tilpassede og gensidigt lærende, samarbejder mellem borgere og fagprofessionelle. Centret benytter den narrative tilgang som en del af vores fællesfaglige fundament.

Vi søger en neuropsykolog med relevante kompetencer og interesse for at være en del af vores tværfaglige team til personer med langvarige følger efter hjernerystelse.

Hjernerystelsesteamet er tværfagligt sammensat og består af en ergoterapeut, fysioterapeut, neurooptometrist, logopæd og hørekonsulenter. Teamet samarbejder meget tæt med hinanden og relationsarbejdet med personerne i tilbuddet er af afgørende betydning for at sikre en helhedsorienteret indsats.
Du vil blive ansat i Tale/Hjerneafdelingen som består af forskellige teams: Neuropædagogisk team, Hjerneskadekoordinatorer, Logopædisk team, CSU-Arbejdsliv og Neuropsykologisk enhed. Du vil primært have opgaver i Hjernerystelsesteamet, men vil også kunne blive brugt i andre opgaver i Tale/Hjerneafdelingen eller i centrets øvrige afdelinger.

Tale/Hjerneafdelingen er tværfaglig sammensat og består af følgende specialiserede fagpersoner: logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, arbejdspædagogiske konsulenter, neuropædagoger, mindfulnessinstruktører, kognitive terapeuter, søvnvejleder. Vi samarbejder endvidere tæt med fagpersoner fra de øvrige afdelinger på CSU-Slagelse som fx neurooptometrist, hørekonsulenter og synskonsulenter.

Ansvarsområde og opgaver

 • foretage forundersøgelse herunder neuropsykologiske vurderinger på baggrund af test, samtale, kliniske observationer og med afsæt i tidligere sagsakter
 • i tæt samarbejde med det øvrige hjernerystelsesteam stå for tilrettelæggelse af de individuelle forløb for personer med langvarige følger efter hjernerystelse
 • være tovholder for personer med følger efter hjernerystelse med løbende samtaler og opfølgning
 • stå for individuelle samtaler om betydningen af kognitionens påvirkning eller følger efter en hjernerystelse
 • psykoedukation til borgere og pårørende individuelt og/eller på mindre hold
 • deltage i tværfaglige team- og sparringsmøder med øvrige samarbejdspartnere i hjernerystelsesteamet
 • samarbejde med sagsbehandler fra visiterede myndighed (oftest jobcentre)
 • deltagelse i opfølgningsmøder og i rehabiliteringsteamet på jobcentret
 • udarbejde skriftlige evalueringer efter forløbets afslutning
 • medvirke til den fortsatte udvikling af hjernerystelsestilbuddet og tilbuddene på CSU-Slagelse

Vi forventer, at du

 • er cand.psych.
 • er Specialist i neuropsykologi eller er på vej til at blive specialist i neuropsykologi
 • Gerne har erfaring i rehabiliteringsindsatsen til personer med langvarige følger efter hjernerystelse
 • har kendskab til og erfaring med diverse testbatterier til hjernerystelsesramte
 • har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • har undervisningserfaring både individuelt og på hold
 • har viden om funktionel neuroanatomi, -fysiologi og -kemi
 • har kendskab til kognitive/adfærdsmæssige udfordringer, der kan opstå efter en hjernerystelse og disses betydning for arbejds-, familie- og fritidsliv
 • har interesse for neurologi, neurorehabilitering og det tværfaglige samarbejde omkring borgeren

Personlige kompetencer

 • er fleksibel og trives godt i en travl hverdag
 • kan arbejde selvstændigt og er helhedsorienteret
 • er god til at organisere og strukturere sit arbejde
 • har gode relationelle kompetencer
 • er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer
 • er god til at formidle og inddrage tværfaglige kollegaer
 • er udviklingsorienteret

Vi tilbyder

 • tæt sparring og tværfagligt samarbejde
 • intern sparring v. erfarne neuropsykologer
 • en arbejdsplads med mange tværfaglige kompetencer
 • en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
 • spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • engagerede, ansvarsfulde og ambitiøse kollegaer
 • en arbejdsplads med fokus på udvikling
 • en arbejdsplads med højt specialiserede indsatser, hvor der arbejdes efter de nationale anbefalinger på området
 • en arbejdsfunktion med mulighed for selv at præge sin stilling

Løn og ansættelse

Stillingen er på 32-37 timer ugentligt med fleksibel arbejdstid.
Lønindplacering efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.
Tiltrædelse snarest muligt.

Flere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • afdelingsleder Signe Egede Petersson på telefon 58 57 57 15 eller mobil 51 56 36 50

Frist for ansøgning
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
 • 19. august 2022 kl. 8,00

Der vil blive indhentet referencer.

1. samtale afholdes fredag den 2. september 2022.