Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Sommerferieafløser til Rosenkildevej 65A Specialcenter Slagelse

Vi er flere som snart går på sommerferie og derfor har vi brug for dig, til at være vikar hen over sommeren på bostedet Rosenkildevej 65A.

Rosenkildevej 65A er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, under Specialcenter Slagelse. Rosenkildevej 65A, er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 15 individuelle lejligheder fordelt i 3 mindre sammenhængende huse.

En del af vores aktuelle udvikling omhandler en gennemgribende professionalisering af både metoder, koordinering og borger dokumentation. Vi har fokus på at vi arbejder i borgers eget hjem og har etiske drøftelser om, hvordan vi bedst understøtter borgernes selvbestemmelse og mestring. Vi arbejder løbende med et fokus på relevante forbedringer til gavn for borgerne.

Fagligt arbejder vi med afsæt i den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, og vi inddrager forskellige pædagogiske metoder tilpasset den enkelte borger. Vi benytter den etiske metode, for at belyse dilemmaer fra flere vinkler.

Som sommerferie vikar vil du få et skema som planlægges ud fra hvornår medarbejderne har planlagt sommerferie. Du skal kunne arbejde hver anden weekend. Da vi også har brug for et par vikar til at kunne vikariere om natten, skal du tage stilling til om du ønsker at komme i betragtning til nat arbejde.

Syntes du også det er vigtigt

  • at være en del af et arbejdsfællesskab hvor du kan bidrage til ”det gode liv”.
  • at arbejde med fokus på de 4 etiske principper, sårbarhed, værdighed, integritet og selvbestemmelse mødet med borgeren.

Din profil – Du

  • har lyst til at arbejde med borger i eget hjem, med fokus på borgernes selvbestemmelse
  • har gode kommunikationsevner både i skrift og tale
  • kan arbejde struktureret og kan skabe et overblik
  • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde
  • har B-kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er mellem 06.45 og 23.00 og tjenesterne varighed er mellem 3 og 10 timers tjenester, med undtagelse af natarbejde som er i arbejdstiden kl. 22.55 til 07.05.

Du ansættes i en tidsbegrænset periode på mellem 20 og 35 timer.

Løn- og arbejdsforhold i henhold til forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at ringe til
  • daglig leder Anja Astrup telefon 51 33 02 89 for yderligere information.

Du kan finde oplysninger om os på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue).

Elektronisk ansøgning via link, bilagt følgende, din ansøgning, evt. uddannelses bevis og cv.

Ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, gøres opmærksomme på, at en eventuel ansættelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest, samt telefonreferencer fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Ansøgningsfrist

  • 10. juli 2022

Stillingen er til besættelse snarest og vi indkalder løbende til samtaler