Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Psykolog til nyoprettet stilling på specialskole for børn

Psykolog søges til unik nyoprettet stilling på en specialskole for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen søger pr. 1. september 2022 en engageret cand.psyk. eller cand.pæd.psyk, der i samarbejde med skolens medarbejdere og ledere kan understøtte elevernes læring, udvikling og trivsel.

Lidt om os

Vi er en specialskole for børn og unge med særlige behov. Vi er opbygget som et helhedstilbud, hvor vi arbejder tværfagligt. Børnene lærer ud fra deres potentialer, og der er fokus på det livslange og meningsgivende perspektiv.
Skolen har en række forskellige faggrupper, der understøtter det pædagogiske arbejde i samarbejde med ledelsen. Vi har 95 elever fra 0. – 10. klasse og er ca. 80 medarbejdere.
Helhedstilbuddet indeholder en lille børnehave, Spiren, hvori der er tilknyttet seks børn.
Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue)

Arbejdsområde

Du skal som psykolog arbejde med rådgivning og vejledning af skolens medarbejdere omkring børn med særlige behov. En af psykologens vigtigste funktioner er at arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer. Gennem samtaler med skolens medarbejdere, børn og forældre skal der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for at hjælpe til dér hvor udfordringerne opstår. Arbejdet vil ske i et tæt samarbejde med skolens ledelsesteam.
Du vil have ansvaret for psykologiske undersøgelser af børn og pædagogiske læringsmiljøer, korterevarende rådgivningsforløb med forældre, supervisionsforløb af skolens medarbejdere, organisatorisk udvikling samt sparring med ledelsesteamet for at skabe udvikling og implementering af tiltag, der styrker fællesskabets evne til at tage bedst muligt vare på børnenes trivsel og udvikling.

Lidt om dig

Du trives godt i et selvstændigt og tværfagligt miljø og brænder for dit fag og omsætte det til praksis. Du kan have fokus på flere opgaver på samme tid og holder af at fordybe dig, såvel som bringe din viden i spil i forskellige fora. Du ser det spændende ved, at være på en arbejdsplads hvor eleverne følges kontinuerligt og hvor der er fokus på tværfagligt samarbejde. Du er faglig nysgerrig og har interesse for arbejdet med skolens særlige elevgruppe og med de komplekse udviklingsprofiler eleverne har. Der er en stor bredde i det psykologiske arbejde på skolen.

Vi kan tilbyde

  • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
  • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
  • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
  • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt
  • et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
  • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
  • en attraktiv løn og gode ressourcer til det pædagogiske arbejde
  • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen

 

På skolens hjemmeside kan du finde mere om skolens værdier og måden vi arbejder på.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022

Stillingen er som udgangspunkt på 35-37 timer pr. uge.

Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og vi beder om, at relevante bilag og eksamensbeviser fremsendes med ansøgningen.

For yderligere oplysninger

om stillingen er du meget velkommen til at kontakte

Ansøgningsfrist

  • 19. august kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 24. august.

Ansøgning sendes via slagelse.dk