Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Engageret og fagligt dygtig centersygeplejerske til Smedegade plejecenter

– 32-37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt – dagvagter – fri weekender.

Smedegade Plejecenter er en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune. På plejecentret er der i alt 64 boliger, med både somatiske og skærmede boliger.

Vi har brug for en dygtig og engageret Sygeplejerske, der sammen med de øvrige faggrupper på Smedegade, kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

Sygeplejersken kommer til at indgå i flere teams, med både ledelse og andre sygeplejersker, ergoterapeut, diætist samt social- og sundhedspersonalet.
Sygeplejerskerne har det overordnede ansvar for den sygeplejefaglige behandling, samt diverse planer indenfor eksempelvis ernæring, pædagogik og forflytning. De fungerer også i høj grad som kommunikationsled mellem eksterne samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen. Endvidere spiller de en stor rolle, i forhold til oplæring af kolleger, herunder også sammen med ledelsen i huset at lægge læringsstrategier.

Slagelse kommune indgik i efteråret en aftale om plejecenterlæger med flere af kommunens praktiserende læger. Rigtig mange af plejecentrets beboere har valgt at skifte læge til en de to læge praksis, der er tilknyttet plejecentret ordningen har bidraget positivt, både hvad angår kvalitet i det tværfaglige samarbejde og nemmere arbejdsgange.

Smedegade plejecenter fungerer også som praktiksted for sygeplejestuderende og du vil også indgå i den opgave, og få mulighed for at uddanne dig til klinisk vejleder, hvis ikke du allerede har uddannelsen.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt vi har en fælles forståelse.

Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

Vi søger følgende kompetencer hos dig – at du

  • er uddannet sygeplejerske med minimum to års erfaring
  • har erfaring fra primær sektor eller fra relevante hospitalsafdelinger, såsom medicinsk eller geriatrien
  • har en naturlig tilgang til at lære fra dig og en nysgerrig tilgang til hvad der virker bedst muligt for at sikre fagligheden
  • bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
  • naturligt indgår i det faglige fællesskab på Plejecentret.

Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge alt efter hvor mange timer du ønsker at være ansat.
Der ydes et årligt tillæg for funktionen som Centersygeplejerske, samt hvis man fungerer som klinisk vejleder.

Hvis du har spørgsmål

til stillingen eller vil høre mere om os, er du velkommen til at kontakte
  • udviklingssygeplejerske Maria Skovbo Larsen på på telefon 24 44 12 26 eller
  • virksomhedsleder Bettina Berg på telefon 51 18 58 57 / mail beber@slagelse.dk

Ansøgningsfrist

  • 25. januar 2022

Vi indkalder løbende til samtaler, og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.