Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Social- og sundhedshjælper / -assistent til aftenvagt på demenshus - Kirke Stillinge Plejecenter

Om os

Kirke Stillinge Plejecenter en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse kommune.

Plejecenteret består af 2 afdelinger, en demens / skærmet enhed med 8 pladser og en somatisk afdeling med 14 pladser. Plejecentret er Slagelse kommunes mindste plejecenter og ligger i en lille by i meget smukke omgivelser med et aktivt og deltagende lokalsamfund.

Vi har brug for dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret, kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

Kirke Stillinge Plejecenter er er meget velfungerende plejecenter, med dygtige og engagerede medarbejdere, der for manges vedkommende har været ansat i mange år.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse.

Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden. Vi lægger stor vægt på, at også aftenvagten oplever synlig ledelse og der er faste aftenvagtmøder månedligt på de to hold.

Der er to aftenvagter i fremmøde til de 8 beboere i demenshuset og ligeledes 2 i fremmøde i det somatiske hus.

Vi søger følgende kompetencer hos dig

  • at du er uddannet SSH eller SSA, der ønsker at arbejde med de demente med særlige behov som vi huser i vores skærmede enhed i Kirke Stillinge
  • at du sammen med din makker, arbejder for nogle gode aftner for både beboerne og de pårørende
  • at du bidrager til at skabe trivsel for dig og dine kollegaer
  • at du er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
  • at du naturligt indgår i det faglige fællesskab på Plejecentret.

Ansættelse

Du skal i gennemsnit arbejde 28 timer om ugen 5/2. Du skal arbejde hver anden weekend i ulige uger.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner og de opgaver du skal løse, er du velkommen til at kontakte
  • Daglig leder Berith Thonesen på telefon 24 89 12 26 eller
  • Centersygeplejerske Dorthe Seistrup på telefon 51 63 62 00.

Frist

  • 31. januar 2022.
Send os en ansøgning, hvis du er interesseret i en stilling, vi indkalder løbende til samtaler og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.