Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Elever til Samlet forløb GF2 og SSA-uddannelsen juni 2022

Slagelse Kommune søger elever over 25 år med ”Uddannelsesbrev” fra SOSU ZBC til uddannelsesforløb rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart den 13. juni 2022 på grundforløb 2.

Vi søger elever som har du lyst til

 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus

Desuden skal du være

 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring
 • god til at begejstre og lade dig begejstre
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer

Information om social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistenter arbejder med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil som social- og sundhedsassistentelev i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejde med uddannelsens kerneområder.

Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse som indeholder praktik bl.a. indenfor ældreområdet og psykiatrien i Slagelse Kommune og teoretisk undervisning på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

Slagelse Kommune søger elever som er over 25 år og som på baggrund af en RKV-A (realkompetencevurdering) har fået et ”Uddannelsesbrev” af SOSU ZBC rettet imod SSA uddannelsen

Din ansættelse indeholder to uddannelsesforløb

 • Grundforløb 2 rettet imod SSA uddannelsen, varighed 20 uger i perioden: Forventet start 13. juni 2022
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen, varighed ca. 2 år og 9 måneder. Forventet start 21. november 2022.

Du vil under hele uddannelsesforløbet blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

Information om løn og ansættelsesvilkår

Social og Sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA’s overenskomst.

Hvordan søger du stillingerne

For at komme i betragtning til stillingerne skal du sende en ansøgning, via nedenstående link hvori du beskriver din motivation for SSA-uddannelsen herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.
Du skal vedhæfte dit ”Uddannelsesbrev” samt RKV-A. Hvis du har arbejdserfaring skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.
Hvis du tilbydes ansættelse vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.
Elever der tilbydes ansættelse på holdet bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.

Du kan læse mere om uddannelsen til Social og Sundhedsassistent på SOSU-uddannelserne (nyt vindue)

Vigtigt

Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.