Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Århusvej har brug for dig - to pædagoger til Århusvej 2 E-K

Brænder du først og fremmest med din faglighed – og ser du mennesket med alle deres ressourcer og kompetencer samt vil du understøtte borgerne med en recoveryorienteret tilgang.
Kan du se dig selv i hele arbejdet omkring kerneopgaven? Både borgerarbejde og det arbejde, der er omkring borgeren, dokumentation, mm. Så er det lige dig, som vi søger!

Vi arbejder ud fra etisk tænkning og tilrettelægger den faglige indsats ud fra den enkelte borgers sanse- og stressprofil.

Vi søger to pædagoger på 30 timer til døgntilbud under Autisme Center Vestsjælland. Beliggende Århusvej 2 E – K, 4200 Slagelse.

Borgerne bor i hver deres lejlighed efter almenboliglovens § 105 med støtte givet efter § 85. Til lejligheden hører fælles køkken og stue samt personalefaciliteter.

Pædagogisk fokuserer vi på, at borgerne oplever kvalitet og inddragelse i eget liv. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i den recovery-orienterede tilgang, og vi er optaget af altid at tænke etik ind i vores arbejde og arbejde relationsskabende i forhold til beboerne i teamet. Samtidig lægger vi vægt på at understøtte et bomiljø, hvor borgerne oplever en høj grad af muligheder for valg i hverdagen, både i forhold til fællesaktiviteter, og også i forhold til det sociale fællesskab.

Sundhedsfagligt fokuserer vi på borgernes almene trivsel samt på, at borgerne får den nødvendige pleje og omsorg i dagligdagen. Vi har stort fokus på dokumentation i arbejdet og kravet om brugen af FMK og sundhedsmodulet.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog og brænder for at arbejde med borgere, som har brug for pædagogisk støtte igennem det meste af dagen.
 • kan arbejde med borgere, der kan reagere udadrettet og personrettet, hvor risikovurderinger indgår som arbejdsredskab.
 • kan håndtere personlig pleje.
 • kan gøre en forskel for voksne, der grundet deres komplekse udfordringer har brug for at blive mødt med empati og forståelse, for deres særlige problemstillinger.
 • skal som medarbejder indgå i døgndækningen med skiftende arbejdstider, i hverdagen og i weekenden.
 • kan samarbejde med forskellige faggrupper, og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring.
 • er loyal mod fælles beslutninger.
 • kan sætte grænser og samtidig etablere relationer.
 • kan sætte ord på din faglige tilgang og praksis.

Vi tilbyder

 • bo-miljøer med 4-5 borgere.
 • unikke borgere med hver deres interesser og behov.
 • gode kollegaer, som prioriterer fagligheden højt.
 • et arbejdsmiljø, hvor vi er sammen om at skabe trivsel.
 • daglig kollegial feedback.
 • samarbejde med de øvrige teams i organisationen.
 • faglig sparring på tværs af faggrupper.

Om stillingerne

Stillingerne er på 30 timer om ugen og er ledige pr. 1. december 2021. Opstart er efter aftale.
Du indgår i skiftende arbejdstider, både på hverdage og i weekender. Arbejdstiden på alle dage ligger mellem klokken 7.00 og 22.00. Weekendarbejde ligger i hver anden weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår

Sker efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.
Vi indhenter børne- og straffeattest.

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme. Modulet udløser 10 ECTS-point og er med intern prøve.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakteDu kan også læse mere om os på https://acv.slagelse.dk/.

Frist

 • 28. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt den 9. november 2021 og evt. den 12. november 2021.