Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Talehørekonsulent/audiologopæd'er

- på fuld tid og med tiltrædelse snarest muligt

Opgaven som talehørekonsulent indebærer

 • Konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler med henblik på at øge den enkeltes deltagelsesmuligheder
 • Omsætte logopædisk viden og problemstillinger til indsatser i praksis sammen med de voksne ude i børnefællesskaberne
 • Undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • Faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere og ledelser

Vi ønsker at supplere staben med medarbejdere, der har

 • uddannelse som enten audiologopæd eller pædagog/lærer med diplom i “talesprog og høre”-modulerne
 • god relations kompetence
 • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer, mv.)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
 • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer

Vi tilbyder en arbejdsplads med

 • Højt til loftet og en uhøjtidelig omgangsform
 • Selvstændighed og samtidig et fællesskab, hvor ingen efterlades alene om opgaven
 • Gode, engagerede fagkolleger i en tværfaglig enhed
 • En ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
 • Et introduktionsforløb med mentor, intern supervision, samt faglig oplæring til PPR arbejdet

Pædagogisk Udvikling & Inklusion bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere som børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
Vi er en integreret del af det almene børne- og ungeområde. Det er vores opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler, i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på også at arbejde hjemme i familierne.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af 50 medarbejdere fordelt på psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder, som er tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Det tværfaglige team har meget stor selvstændighed og samarbejder direkte med skolen eller dagtilbuddet om opgaverne.

Stillingerne indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i dels Skælskør-Slagelse området og dels Korsør-Vemmelev området. Det er en fordel at kunne bruge egen bil på arbejdet. I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam.

Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.

Yderligere informationer

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • leder af PUI Bo Clausen på telefon 20 54 50 83 eller mail asgcl@slagelse.dk, eller
 • tale-høregruppens faglige koordinator og teamleder Sara Hangartner på telefon 21 46 81 85 eller mail sarha@slagelse.dk

Frist

 • 22. oktober 2021 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler afholdes 26. oktober 2021