Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

Pædagog til fast stilling - Enkeltindsatserne på Rosenkildevej 77

Enestående chance for den pædagog, der ønsker at kunne fordybe sig i det enkelte menneske i en kompleks pædagogisk hverdag.  

Enkeltindsatserne er et §108 tilbud for borgere med kognitive funktionsnedsættelser og diagnoser inden for autismespektret. De tre borgere bor i egne selvstændige lejligheder med hver sit team af medarbejdere tilknyttet. Der er desuden fællesområder for både borgere og personale. Tilbuddet er forholdsvis nyetableret og der er derfor god mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis og rammerne omkring borgerne, med afsæt i den faglige kurs, der er udarbejdet på Autisme Center Vestsjælland.

Tilbuddet har en faglig koordinator, der i samarbejde med ledelse og medarbejdere sikrer en kontinuerlig faglig udvikling.
Autisme Center Vestsjælland har eget rådgivningsteam bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter, audiologopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter der ved behov står for supervision i de enkelte teams.

Om dig - Du

 • er uddannet pædagog, med erfaring fra specialområdet
 • sætter pris på den mulighed for fordybelse det giver, når man arbejder med den samme borger dagligt
 • er bevidst om, at det er borgeren der skaber rammerne i tæt samarbejde med dig, ud fra et recovery orienteret menneskesyn
 • arbejder relationelt og er villig til at bruge dig selv i relationen til både borger, pårørende og kollegaer
 • reflekterer over, samt sætter ord på, egen og andres faglige tilgang og praksis
 • kan dokumentere din pædagogiske praksis i skrift og tale
 • mestrer, at støtte og guide i forhold til personlig pleje
 • er bevidst om egen rolle i arbejdsfællesskabet med fokus på kerneopgaven
 • vil arbejde med understøttende og visuel kommunikation
 • vil arbejde med velfærdsteknologiske redskaber
 • er interesseret i at tage et diplommodul i Sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, der tilbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Stillingen er på 32-35 timer om ugen.

Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 7.00-22.00. Der er weekendarbejde hver anden weekend.

Hvis du har spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Marlene Caroc Jørgensen på majlm@slagelse.dk eller på telefon 29 46 31 83.

Der afholdes informationsmøde om stillingen den 13. oktober 2021 kl. 16.30-17.30 på Rosenkildevej 85.
Tilmelding skal ske til koordinator Jane Schou på janes@slagelse.dk

Opstartsdato

 • Hurtigst muligt og senest den 1. december 2021

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue)
Og i bilaget Ydelseskatalog (nyt vindue)

Ansøgningsfrist

 • 17. oktober 2021

Ansættelsessamtaler finder sted den 26. oktober 2021.