Gå til sidens indhold

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune

AKUT - tilkaldevikarer til 2 Døgntilbud i Slagelse

AKUT Tilkaldevikarer til 2 Døgntilbud i Slagelse,for borgere med psykosociale udfordringer

Vi søger 2-3 vikarer med social og sundhedsfaglig fokus og interesse og gerne med erfaring, der med hurtig udrykning, vil være med til at bistå borgerne i deres Recovery proces…

Vi er en del af Slagelse Kommune og bor på 2 faste adresser i Slagelse, og yder samtidig støtten til borgerne på tværs af kommunen, så kørekort er en forudsætning for ansættelse!

VoksenLiv

I VoksenLiv leverer vi døgnstøtte til borgere med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. med afsæt i §85. I udgangspunkt gives støtten i borgernes egne boliger.

Voksenliv er et døgnstøttende tilbud til skrøbelige, udsatte og senmodne unge (18-40 år), som ønsker at bo for sig selv, og som på nuværende tidspunkt har behov for omfattende støtte til at klare sig i egen bolig og til at mestre livet generelt.
 

Århusvej

På Århusvej 2 a, som er et botilbudslignende tilbud, bistår vi op til 12 borgere med deres udvikling, her samlet på én matrikel. På Århusvej bistår vi med døgn-støtte til borgere fra 18 år og op med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer som hoved anledning til støtten, ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. Med udgangspunkt i borgerens egen bolig i tæt nærhed til medarbejderne og med afsæt i SEL § 85, gives støtten i botilbudslignende ramme. Her er der nem adgang til fællesmiljø og fællesskab med de øvrige beboere.
 
Opgaverne er mangfoldige og kalder på en vis robusthed og selvstændighed, og vi arbejder med 3 forskellige vagttyper
  • 7 - 16
  • 10 - 18
  • 15 - 23 nat - 08 (sovende nattevagt med rådighed fra vagtværelse)

Der er altid kolleger på arbejde samtidigt med dig, og der vil kun forekomme få timer, hvor man er alene i de enkelte vagter, men altid med en kollega på arbejde i det andet tilbud.

Ansøgningsfrist

  • søndag den 27. juni 2021

Flere oplysninger

For yderligere informationer og aftale om besøg, kontakt da for
  • VoksenLiv, Pia Linke, telefon 28 10 14 76
  • Århusvej, Leise Tomeh, telefon 23 30 39 65