Gå til sidens indhold
Billedet viser Kerteminde Kommune i en given situation. Klik for at gå til Kerteminde Kommune forside.

Medarbejder til skolefraværsindsats i Kerteminde Kommune

Brænder du for at alle børn og unge tilbydes et fællesskab de kan være i? Og har du erfaring med og lyst til at bidrage til at forebygge skolefravær, yde en tidlig indsats mod bekymrende skolefravær og hjælpe elever med langvarigt skolefravær tilbage i skolen?
Så er du måske vores kommende kollega i et nyoprettet team af tre, der skal være med til at styrke en systematisk indsats i forhold til elever med bekymrende skolefravær

Fremtidens skole i Kerteminde Kommune
Kerteminde Kommune er en designtænkende organisation, hvor vi tror på, at ved at integrere designmetoder og -principper i vores arbejde kan vi skabe bedre løsninger for vores borgere. Vi stræber efter et kommunalt skolevæsen, hvor alle børn og unge trives, oplever meningsfuld læring og er en del af det lokale fællesskab. Vi arbejder aktivt på at håndtere skolefravær og sikre, at alle elever er inkluderet. Derfor investerer vi i at styrke det generelle skolemiljø ved at involvere forældre, lokalsamfund og relevante samarbejdspartnere.
Med omkring 1800 elever indskrevet på vores folkeskoler er vi dedikerede til at sikre, at ingen falder igennem systemet, og at alle børn og unge skal føle sig set, hørt og støttet i deres læring og udvikling.

Arbejdsområder
Som  medarbejder i skolefraværsindsatsen vil du indgå i et team bestående af en PPR-psykolog, en socialrådgiver og dig selv. Sammen vil I arbejde på tværs af skolerne i kommunen med at hjælpe børn og familier, der er på vej ud i- eller oplever bekymrende skolefravær.
Dine ansvarsområder vil omfatte:
 
  • Din primære opgave er, sammen med dit team, at samarbejde tæt med familie og skole om konkrete tiltag og indsatser samt opfølgning for at sikre, at det enkelte barn trives og har en tæt tilknytning til sin skole
  • Faglig kapacitetsopbygning og vejledning til det pædagogiske personale i skolevæsenet i forhold til skolefravær
  • Udvikling og implementering af strategier og metoder til tidlig opsporing og indsatser af skolefravær og indsatser i forhold til bekymrende skolefravær
  • Koordinering af indsatsen på tværs af skoler og samarbejde med relevante ressourceteams og kompetencecentre
  • Sikring af løbende opfølgning og evaluering af indsatsens effektivitet

Kvalifikationer
Vi søger en kandidat med praksiskendskab til grundskolen og en relevant uddannelsesbaggrund som fx pædagog, lærer eller lignende. Ideelt set har du også efteruddannelse eller erfaring, der giver dig kompetencer inden for behandlerfaglig vejledning og faglig kapacitetsopbygning. Desuden forventer vi:
 
  • Erfaring med at arbejde med komplekse problemstillinger relateret til skolefravær
  • Engagement i og forståelse for børns og unges trivsel og læring
  • Evnen til at arbejde selvstændigt såvel som i teamsamarbejde
  • Fremragende kommunikations- og samarbejdsevner

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår
Stillingen er fuldtid og med fleksibel arbejdsplads, da du betjener det samlede skolevæsen i Kerteminde Kommune. Du vil referere til skoleleder Søs Løkke og indgå i et dedikeret team, der arbejder målrettet på at skabe et positivt skolemiljø for alle elever. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er mandag d. 12. august 2024. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1. oktober 2024. Samtaler afholdes onsdag d. 21. august 2024.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Søs Løkke på solo@kerteminde.dk eller på telefon 40305828

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.