Gå til sidens indhold
Billedet viser Kerteminde Kommune i en given situation. Klik for at gå til Kerteminde Kommune forside.

Rehabiliteringsterapeut til Munkebo

Motiveres du af at forbedre menneskers livskvalitet

Brænder du for det personcentrerede rehabiliterende samarbejde, hvor du bliver ansvarlig for at skabe meningsfulde rehabiliterende forløb sammen med et tværfagligt hold?
Glædes du ved god ledelse og gode kollegaer, der vises gennem inddragelse, anerkendelse, ansvar og hjertelighed? Så er det netop dig, vi søger.

Hverdagsrehabilitering støtter borgere til at nå relevante mål gennem deltagelse i daglige aktiviteter, boligindretning og hjælpemidler samt inddragelse af netværk. Det vil vi i Kerteminde Kommune blive de bedste til.

Det rehabiliterende arbejde har størst effekt, når rehabiliteringsterapeuterne formidler hverdagsrehabilitering på forskellige niveauer til basispersonalet. På den måde er medarbejderne en aktiv del af det rehabiliterende arbejde sammen med borgeren.

Vi søger en rehabiliteringsterapeut til Munkebo Hjemmepleje med ansættelse d. 1/10-24, eller snarrest. Stillingen er en fuldtidsstilling og du er selvtilretteliggende, med en forventning om at du møder ind i gruppen, sammen med dine kollegaer. Munkebo hjemmepleje har gruppelokaler ved Lindhøj Plejecenter, hvorfra man kører ud. Du skal dække 2 daghold og ét aftenhold, sammen med en holdleder, en koordinator, visitator og sygeplejersker, der er tilknyttet holdene.
Hvert hold består af ca.10 SOSU-personaler. Der er krav om kørekort.

Vi har fokus på at udvikle det rehabiliterende arbejde vha. velfærdsteknologi, hjælpemidler og ved at systematisere vores arbejdsgange.

Måske har du erfaringer med ovenstående, eller måske ønsker du at arbejde med:
 
  • Helhedsvurderinger af borgernes rehabiliterende potentiale og omsætning til målrettede rehabiliteringsforløb i samarbejde med borger, tværfaglige samarbejdspartnere samt dokumentation af dette i Nexus.
  • Særligt fokus på de tre faser i rehabilitering ud fra sundhedsstyrelsens model. Herunder kompetenceudvikling og undervisning, så personalet understøttes til at varetage rehabiliteringsforløb på sigt.
  • Rådgivning og guidning af de tværfaglige hold for at fremme den rehabiliterende tankegang, så vi bliver bedre til at kunne se potentialerne hos borgere og dermed bevare uafhængighed
  • Videreudvikling og udbredelse af arbejdsgange, for eksempel inden for velfærdsteknologi, træning, hjælpemidler til bad og kompression samt brobygning til civilsamfundet.
  • På sigt varetage myndighedsrollen i de rehabiliterende forløb, hvor du i nogle forløb både arbejder som tovholder og udfører, og sikrer fremdrift, opfølgning og kommer i mål med indsatserne
  • At være spillende træner, hvor du nyder at se dine kollegaer udvikle deres faglige kompetencer og komme i mål med de gode rehabiliterende forløb sammen med borgerne

Vi glæder os til at modtage en ansøgning fra dig, og vi står meget gerne til rådighed for en uformel snak, så du kan høre mere om vores tanker om fremtidens rehabilitering i hjemmeplejen.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres efter aftale.

Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget er du velkommen til at kontakte

Rehabiliteringsterapeut Bennit Niyonkinzo, tlf. 30455260 eller bniy@kerteminde.dk
eller Leder af HjemmeplejenMunkebo, i Kerteminde Kommune, Lisbeth Due Guldfeldt, Tlf.: 23641519 eller Lifd@kerteminde.dk

Vi holder ansættelsessamtaler d. 21. august 2024
Sidste ansøgningsfrist d. 18. august 2024

Ved ansættelse indhenter vi offentlig straffeattest

Personalepolitik:
https://kerteminde.dk/Files/Files/Kommunen/Job/Personalepolitik%202017.pdf

Rygepolitik:
https://kerteminde.dk/Files/Files/Kommunen/Job/Rygepolitik%202017.pdf

Værdighedspolitik:
https://kerteminde.dk/Files/Files/Politik/Vedtagne%20politikker/V%C3%A6rdighedspolitik%202016.pdf

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.