Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Faglig leder til mellemtrinnet til Skovbrynet Skole

På Skovbrynet Skole, såvel som i Gladsaxe Kommunes skolevæsen, er vi optaget af at styrke det inkluderende læringsmiljø. Det sker bl.a. ved hjælp af synlig læring og udvikling af pædagogik og didaktik, fx via co-teaching. Vi har et meget tæt tværprofessionelt samarbejde med PPR og familieafdeling, der har deres daglige gang på skolen tæt på praksis.
Skovbrynet er en international profilskole. Det kommer bl.a til udtryk ved, at der gives ekstra engelskundervisning fra 1.klasse ligesom der er en særlig opmærksomhed på kulturel udveksling med andre lande. Desuden er der i udskolingen en fagrække, hvor fire fag udbydes på engelsk ligesom vi er certificeret associate Cambridge School.
Vi har en gruppeordning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Gruppeordningen er en integreret del af skolen med fem aldersopdelte klasser fra børnehaveklasse til udskoling samt en STU-klasse.

Vi søger en faglig ledere i vores ledelsesteam, hvor vi betragter ledelse som en holdsport. Ledelses-teamet består af skoleleder, administrativ leder og tre faglig ledere samt en leder af gruppeordningen. Som leder af mellemtrinnet bliver du også leder af klubben.
Den endelige fordeling af de ledelsesmæssige ansvarsområder vil ske på baggrund af din profil og kompetencer. Du bliver desuden en del af Gladsaxe Kommunes skolevæsen, hvor vi samarbejder på tværs af skoler og alle skolernes ledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor vi lærer sammen og hvor kompetenceudvikling er en naturlig del af arbejdet.

Om skolen:

Skovbrynet Skole er placeret imellem villakvarterer og Værebro Park i Bagsværd. På skolen er der 350 glade og lærende elever, hvoraf mange allerede taler flere sprog. Med udgangspunkt i faglighed og fællesskaber har vi fokus på læring og trivsel, uddannelse og dannelse og at forberede alle elever til et godt liv nu og i fremtiden.
På Skovbrynet Skole vil vi gerne kendes på et godt fagligt niveau, en god trivsel og et godt fællesskab. Skolens lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i afdelinger og i årgangsteam. Vi værner om tid til fælles forberedelse, for på Skovbrynet tror vi på, at skolens opgaver bedst løses i professionelle fællesskaber.
Vi har gode idrætsfaciliteter med svømmehal som nærmeste nabo og gode udendørsområder ved skov og mose. Vi er placeret nær ved S-tog og motorvej, så vejen hertil er nem. Der er aktive og interesserede forældre i både skolebestyrelse og forældreforening, som udgør en positiv ressource i skolens hverdag.

Vi søger dig, som:

  • Har lærerbaggrund og gerne relevant efter-/videre uddannelse
  • Er en holdspiller med individuel kvalitet, der bidrager til et positivt arbejdsmiljø
  • Er ambitiøs på alle børns vegne og har et grundlæggende syn på elevernes ret og pligt til at være del af betydningsfulde fællesskaber
  • Har en imødekommende, inddragende og tillidsfuld ledelsesstil
  • Kan arbejde struktureret og følger opgaver til dørs i en hverdag med mange bolde i luften
  • Trives i lederrollen og bevarer et køligt overblik og et varmt hjerte under pres
  • Kan rammesætte medarbejdernes professionelle samarbejde og understøtte deres kompetenceudvikling i undervisningspraksis.
  • Ser værdien i at være til stede i praksis og i det hele taget lede ”tæt på”
  • Sætter pris på et uhøjtideligt arbejdsmiljø hvor vi også har det sjovt sammen

Hvis du vil vide mere:

kan du kontakte skoleleder Jesper Friis på telefon 23 34 57 82 eller konstitueret souschef Thomas H. Sandau på telefon 60 17 51 69. Vi opfordrer til, at interesserede ansøgere besøger skolen til en uformel drøftelse om jobbet, inden ansøgningsfristens udløb.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse: 1. november 2022

Ansøgningsfrist:

24. august. Samtalerne forventes afholdt i uge 36.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.