Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Visionær og fagligt velfunderet leder til gruppeordning på Skovbrynet Skole

Skovbrynet Skole søger faglig leder til gruppeordningen for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Du har lyst til at arbejde teambaseret med udviklingen af vores specialtilbud i nær sammenhæng med den almene folkeskole. Du leder gruppeordningen både i forhold til medarbejdere, udvikling af læringsmiljøet samt elevernes læring og trivsel. Du er en naturlig del af det forpligtende samarbejde i ledelsesteamet og løfter derfor også ledelsesopgaver på almenområdet. Derudover indgår du i et samarbejde med skoleafdelingen, PPR og kommunens andre ni skoler, herunder kommunens øvrige 5 gruppeordninger.

Om gruppeordningen

Gruppeordningen (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) er en integreret del af Skovbrynet Skole. Der er fem aldersopdelte klasser fra børnehaveklasse til udskolingen.
STU Gladsaxe ligger i forlængelse af gruppeordningen. Der er SFO på skolen, mens klubben ligger på Gladsaxevej.

Vi søger en faglig leder, der

 • har viden om og erfaring med specialområdet - gerne specifikt i forhold til elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • er optaget af børns læring og trivsel
 • har lyst til at udvikle sig som leder i et samarbejdende ledelsesteam
 • er pædagogisk visionær og handlekraftig
 • er meget tæt på den daglige læring
 • har flair for ledelse af læringsmiljøer og medarbejdere
 • har en positiv tilgang til både mennesker og arbejdsopgaver

Kompetencer og kvalifikationer

 • er stærk relationel i forhold til både børn, forældre og medarbejdere
 • kan skabe følgeskab
 • er optaget af at skabe en skole for alle børn
 • gerne ledelseserfaring
 • er nysgerrig, undersøgende og tydelig
 • stærk i dialogen med både forældre og børn.

I Gladsaxe Kommune er vi optaget af at udvikle gode læringsmiljøer, hvor børn og voksne trives og lærer. Vi er interesserede i at udvikle god læring og god praksis, og vi arbejder med ”deltagelsesmuligheder for alle”. På Skovbrynet Skole vil vi gerne kendes på et godt fagligt niveau, en god trivsel og et godt fællesskab. Skolens lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i afdelinger og i årgangsteam i gode forpligtende læringsfællesskaber.

Stillingen er på fuld tid med ansættelse pr. 1. november 2022.

Vi opfordrer til, at du forud for din ansøgning kontakter skoleleder Jesper Friis på telefon 23 34 57 82 eller leder af støtte og inklusion på skoleområdet Trine Bjerg på telefon 53 84 85 27 for at høre mere om stillingen eller komme forbi til en ”walk and talk”.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 24. august.

Samtalerne forventes afholdt i uge 36.


 

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.