Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Pædagoger til vuggestueteamet i Humlebien

Fokus på leg, læring og fællesskaber

Pædagoger til vuggestueteamet i Humlebien - mulighed for at blive vuggestueteamets sprogpædagog

Vi søger motiverede og kompetente pædagoger på 30-37 timer pr. uge - nyuddannede pædagoger er også meget velkomne til at søge.

Om os

Vuggestueteamet er kendetegnet ved høj faglighed, hvor barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse er i centrum. Hos os inspirerer og støtter vi børnene i deres muligheder for at undres og udforske verden sammen og har i den kommende periode legen som et særligt indsatsområde.

Vi har stor fokus på, at børnene oplever verden gennem deres sanser og fantasi, hvor vi voksne ikke har travlt, men derimod har øje for barnets læringsproces, deres trivsel og zone for nærmeste udvikling.

Der skal være tid til at vende og dreje tingene, smage og lugte til det og få mulighed for at gøre det igen og igen. Verden skal opleves – ikke som tilskuer, men aktivt. Græsset skal betrædes, sneen skal smages, og der skal være mulighed for at trække vejret i modvind.

Rummet og rutiner skal støtte børnene i, på sigt, at kunne mestre vigtige færdigheder som sprog, at lege med andre børn og selv spise sin mad. Hverdagens rutiner og ugens arbejdsplan har hele tiden det sansemotoriske og mødet med andre børn som omdrejningspunkt.

Vi har et stærkt kollegialt fællesskab og er et børnehus med en stærk faglighed og god kultur, og hvor der er plads til, at du som ny medarbejder får indflydelse og sætter dit aftryk.

Nyansatte vil indgå i vores introforløb og blive tilknyttet en mentor samt deltage i Gladsaxe kommunes pædagogiske kurser (DAP).

Vi søger pædagoger som

  1. Brænder for arbejdet i at gøre det lille barn tryg i det nye liv, som det er at gå i vuggestue.
  2. Ser vigtigheden i skabe et læringsmiljø, hvor børnene lærer at blive en del af det større børnefællesskab, gennem kendte rutiner, nærvær og en projektorienteret hverdag.
  3. Forstår vigtigheden af den voksnes rolle i barnets leg og barnets trygge tilknytning.
Vores afsæt er Gladsaxe Kommunes børne- og skolepolitik ud fra en fælles didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området DAP (didaktisk anvendt pædagogik), som kort beskrevet er en metode, der sikrer børn i trivsel, læring og udvikling. Heri udfolder pædagogernes ideer, engagement, viden og nysgerrighed sig til spændende projektarbejde. Der er afsat tid til refleksion og planlægning hver uge.

I Humlebien er forældresamarbejdet vigtig for os. Vi inddrager forældrene i forhold til “fælles ansvar for barnets læring”. Dvs. at barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse er et forpligtende samarbejde mellem os og forældrene.

Børnehuset Humlebien er beliggende på Esbens Allé 15, i gåafstand fra Buddinge Station. Humlebien er et børnehus med plads til 120 børn, og er organiseret i 4 teams fordelt på to etager – 2 teams i hhv. vuggestueteamet og børnehaveteamet.

Vi er en del af Område Vadgård, som består af 5 børnehuse, der ligger geografisk tæt.

Læs mere på Humlebiens hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse område Vadgårds års- og læreplan, som pt. er ved at blive justeret.
Gladsaxe Kommune tilbyder deres ansatte bl.a. fri adgang til svømmehal, løbeklub m.m. samt skattefri offentlig transport. Vi har desuden en feriefond, hvor det er muligt at leje ferieboliger i ind- og udland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Efter overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Vi står gerne til rådighed for en rundvisning i Humlebien, hvor du vil have mulighed for at få et større indblik i Humlebiens pædagogiske praksis.

Kontakt Børnehusleder, Marianne Murmand eller Souschef, Louise Jacobsen på telefon 39 57 66 30 for aftale en tid til rundvisning, eller hvis du har spørgsmål til stillingen.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, cv og uddannelsesbevis senest 12. december 2021.

Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. Når stillingerne er besat, vil stillingsopslaget blive nedtaget.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.