Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Pædagoger til 2½-4 årsgruppen i børnehaveteamet i Humlebien

Brænder du for arbejdet med leg, læring og fokus på børnefællesskaber?
Pædagoger til 2½-4 årsgruppen i børnehaveteamet i Humlebien

Søger du et job på 30-37 timer, hvor dine pædagogfaglige kompetencer får stor betydning for vores glade og nysgerrige børns læring og udvikling - så er det lige dig, vi søger til børnehaveteamet.

Vi søger uddannede pædagoger - nyuddannede pædagoger er også meget velkomne til at søge.

Du vil indgå i vores introforløb og blive tilknyttet en mentor samt deltage i Gladsaxe kommunes pædagogiske kurser (DAP).

Om os

I Humlebien har vi 4 aldersopdelte teams (to børnegrupper i hvert team) og kan have op til 120 børn i børnehuset. Du vil blive en del af et team, et fagprofessionelt fællesskab, hvor pædagogerne har hovedansvaret.

Vi arbejder med den legende tilgang til læring, hvor børnenes medbestemmelse og børnenes perspektiv vægtes højt. Børnene skal ses, høres og mødes af aktivt deltagende voksne både ”inde og ude”.

Vi har i den kommende periode legen som et særligt indsatsområde. Legen er en vigtig og grundlæggende del af børns udvikling – oplevelser bliver bearbejdet og kompetencer tilegnes. Konkrete færdigheder øves, som fx at bygge en bus og dække et kaffebord, men vigtigst også færdigheder i form af relationsdannelse -  ”Hvordan får man legekammerater, og hvordan bidrager man med gode ideer til legen - på den gode måde”.

Vi arbejder med legen, så børnene kan lære noget om sig selv, men også få et kendskab til de andre børn, og på den måde blive en styrke for fællesskabet.

Vi arbejder for, at alle børn har deltagelsesmuligheder i legen og har derigennem også fokus på voksenpositioner og voksnes deltagelse i legen.
Vi arbejder didaktisk i det pædagogiske arbejde, og som pædagog i Humlebien arbejder du med faglig refleksion, sparring og kompetenceudvikling. Din pædagogiske kerneopgave er at sikre og fastholde den faglige kvalitet ved at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde i børnehuset.

Børnehaveteamet har nogle velovervejet læringsrum. Den fysiske indretning er dynamisk og afspejler pædagogikken i teamet. Børnehaveteamet har 3 sammenhængende lokaler til rådighed, hvoraf det midterste lokale er indrettet til værkstedsaktiviteter, hvor børnene især kan udforske deres kreative udtryksformer.

Personalegruppen består, foruden pædagoger også af andre fagligheder, og der er et stærkt kollegialt fællesskab, som vi glæder os til, du bliver en del af. Du kommer til et børnehus med en stærk faglighed og god kultur, og hvor der er plads til, at du som ny medarbejder får indflydelse og sætter dit aftryk.

Vi søger pædagoger som

  1. Er nysgerrige og reflekterende på egen og kollegers praksis
  2. Er gode til at lege og være i stand til at oversætte børns intentioner
  3. Kan arbejde fagprofessionelt og didaktisk
  4. Kan arbejde både selvstændigt og indgå i teamsamarbejde
  5. Er stabile og fleksible

Børnehuset Humlebien er beliggende på Esberns Alle 15, i gåafstand fra Buddinge station. Vi er en del af Område Vadgård, som består af 5 børnehuse, der ligger geografisk tæt.

I Gladsaxe Kommune arbejdes der indenfor daginstitutionsområdet med afsæt i børne- og skolepolitik ud fra en fælles didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området DAP (didaktisk anvendt pædagogik), som kort beskrevet er en metode, der sikrer børn i trivsel, læring og udvikling.

Læs mere på Humlebiens hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse område Vadgårds års- og læreplan.

Gladsaxe Kommune tilbyder deres ansatte bl.a. fri adgang til svømmehal, løbeklub m.m. samt skattefri offentlig transport. Vi har desuden en feriefond, hvor det er muligt at leje ferieboliger i ind- og udland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Vi står gerne til rådighed for en rundvisning i Humlebien, hvor du vil have mulighed for at få et større indblik i Humlebiens pædagogiske praksis.
Kontakt børnehusleder, Marianne Murmand eller Louise Jacobsen på telefon 39 57 66 30 for at aftale en tid til rundvisning, eller hvis du har spørgsmål til stillingen.

Vi glæder os til

at modtage din ansøgning, cv og uddannelsesbevis senest den 12. december 2021.

Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. Når stillingerne er besat, vil stillingsopslaget blive nedtaget.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.