Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Rengøringsleder til Intern Service Gladsaxe

Vil du være rengøringsleder i en af Danmarks bedste servicevirksomheder, der har helt styr på kvaliteten og på arbejdsmiljøet, og som derfor har meget tilfredse kunder og medarbejdere? Og vil du være en del af ledelsesholdet i en virksomhed, der sætter høje standarder og som tager et meget stort miljømæssigt og socialt ansvar. Og vil du gerne være en del af en ledelse, hvor du bliver udfordret, og hvor du får gode muligheder for at udvikle dig? Så skal du søge den ledige stilling som rengøringsleder i Intern Service Gladsaxe (ISG).

ISG er en del af Gladsaxe Kommune, og vi er omkring 200 medarbejdere, der sammen leverer interne serviceydelser til kommunens skoler, daginstitutioner, administrationsområder, kulturelle områder m.v. Vi er organiseret  i 4 serviceenheder hvoraf Rengøringsservice er den ene.

Rengøringsservice består af 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder og rengøringslederne har et tæt og forpligtende samarbejde, som også involverer vores rengøringsplanlægger, 2 administrative medarbejdere samt lederne af de øvrige serviceenheder. Ledere og administration refererer til servicechefen. Rengøringslederne har base på ISGs kontor på Gladsaxevej 382, og der stilles bil til rådighed i arbejdstiden.

Vi søger nu en erfaren rengøringsleder til et kundeområde, med 30 kompetente  medarbejdere, der leverer en kvalitetsbetonet daglig rengøring og årlig hovedrengøring  på en del af kommunens daginstitutioner. Der aftales tværgående funktion i ledergruppen, på baggrund af dine kompetencer, ISGs udviklingsbehov og hvad du særligt motiveres af.

Rengøringsservice er virksomhedscertificeret i kvalitetsstandarden INSTA 800, vi arbejder efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), vores rengøringstjeneste er Svanemærket og hele ISG er arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001.

Du vil som rengøringsleder få ansvaret for at

 • sikre at den aftalte rengøringsydelse leveres til kunderne i henhold til kvalitetsstandarden INSTA 800
 • overholde løn- og driftsbudget
 • medvirke til løbende effektiviseringer
 • sikre en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, optimal instruktion og information
 • sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i henhold til arbejdsmiljøcertificeringen
 • kompetenceudvikle og motivere dine medarbejdere
 • tværgående funktion
 • bidrage til udviklingen af strategiske mål for ISG
 • medvirke til at skabe trivsel og arbejdsglæde i organisationen

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer/ansøgerprofil

 • Erfaring med ledelse af større medarbejdergruppe og kundeservicering i rengøringsbranchen
 • Gerne bachelor i sundhed og ernæring, diplomlederuddannelse eller anden uddannelsesmæssig baggrund
 • Erfaring med kvalitetskontrol i.h.t. INSTA 800
 • Viden om og erfaring med hygiejniske standarder, gerne NIR og smitteforebyggelse
 • Erfaring med arbejdsmiljøarbejde
 • Solidt kendskab til rengøringsteknik, -midler og –maskiner
 • Gode IT kompetencer og nysgerrig på den digitale udvikling
 • Gode mundtlige og skriftlige kompetencer
 • Evne til at sætte retning, stille krav og løse problemer konstruktivt
 • Åben og udadvendt, troværdig og ambitiøs
 • Kørekort til personbil og tilfredsstillende straffeattester

Vi tibyder dig

 • en lederstilling i en af Danmarks bedste servicevirksomheder
 • fokus på god ledelse og tid til ledelse
 • god og grundig introduktion til arbejdsområdet og organisationen
 • høj grad af indflydelse på udviklingen i eget område og ISG som helhed
 • en ledergruppe der stræber efter høje standarder og gode relationer internt og i forhold til vores mange samarbejdspartnere
 • deltagelse i diverse seminarer, konferencer og temamøder
 • mulighed for fysisk træning i ISGs træningslokaler i arbejdstiden, forebyggende massageordning, god gravidpolitik og mange andre, gode medarbejdertilbud i kommunen 

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig - med daglig mødetid kl. 5.45 – 13.15.

Aflønning sker i henhold til overenskomst. Stillingen er klassificeret på grundløntrin 29 og herudover funktionsløn til trin 42, tilsammen svarende til ca. 41.000 kr. om måneden + pension. Herudover er der mulighed for forhandling af kvalifikationsløn.

Tiltrædelse: 1. februar 2024.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Servicechef Mette Olesen på telefon 39 57 53 40, hvor du også kan rekvirere jobprofil og vores ledelsesgrundlag.

Udvælgelsesforløbet omfatter to samtalerunder og mellem de to samtaler gennemføres et testforløb ved konsulentvirksomheden Genitor (se www.genitor.dk for en beskrivelse af testforløbet).

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse bilagt kopi af evt. eksamensbeviser og referencer samt et telefonnummer du kan træffes på, bedes fremsendt sendes via vores rekrutteringssystem. 

Ansøgningsfrist

7. december 2023, kl. 12.00.

Samtaler afholdes i uge 50.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.