Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Pædagoger med teamkoordinator- & fagligt fyrtårn-funktion søges

Brænder du for at varetage funktionen som teamkoordinator og fagligt fyrtårn?


Pædagog (37 timer) til børnehaveteamet og pædagog (37 timer) til vuggestueteamet i Humlebien
Vi søger netop dig/jer, som vil være pædagog med funktionen som børnehave-teamkoordinator eller vuggestue-teamkoordinator. Du skal kunne se dig selv øge din faglighed med fokus på dialog og samarbejde – både med kollegaerne i huset, men også med ledelsen og din koordinator-kollega.

I samarbejde med din koordinator-kollega er du koordinerende i forhold til pædagogikken og den daglige organisering. Her er det vigtigt, at du favner det store overblik og kan skabe sammenhæng i Humlebiens dagligdag.

Som teamkoordinator varetager du også funktionen som fagligt fyrtårn, og du vil bl.a. sidde til ugentlige koordinator-ledelsesmøder i arbejdstiden. Til disse møder kan der eksempelvis være faglig refleksion over pædagogikken i udelæringsmiljøet; hvordan tilgodeser vi de gode timer på legepladsen - og hvordan kommer det fra koordinator-ledelsesmødet til kollegaerne på gulvet.

Vi søger dig, der brænder for at arbejde i et børnehus, hvor de voksne er legende, nærværende og tilgængelige. Leg er en central og vigtig del af det pædagogiske arbejde, både som igangsætter og ”med-leger”. Derfor søger vi netop dig, der kan se dig selv tage medansvar ind i udviklingen af børns medbestemmelse, deres optagethed samt udviklingen af børnenes sociale kompetencer gennem den legende tilgang.
Vi arbejder med legen, og deraf lærer børnene noget om sig selv, men de får også et kendskab til de andre børn, og på den måde bliver en styrke for børnefællesskabet. Vi arbejder for, at alle børn har deltagelsesmuligheder i legen, og derigennem har vi også fokus på voksenpositioner og den voksnes deltagelse i legen. Vi er opmærksomme på hvornår, vi går foran, bagved og ved siden.

Vi forventer, at du er anerkendende i din tilgang til børn i alle aldre og forstår at understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel, samtidig med at du favner det større børnefællesskab.

Humlebien er en integreret institution, bestående af 4 aldersopdelte teams med to børnegrupper i hvert team og kan have op til 120 børn i børnehuset. Du vil blive en del af et team, et fagprofessionelt fællesskab, hvor pædagogerne har hovedansvaret. Vi har et stærkt samarbejde på tværs af grupperne, teams og vores 2 etager henholdsvis vuggestue- og børnehaveteamet.

Du vil opleve et børnehus, som vægter rummelighed og forskellighed højt, og hvor den enkeltes kompetencer anerkendes. Vi udvikler vores faglighed gennem tæt samarbejde og ugentlige faglige refleksioner samt drøftelser med øje for at skabe de bedste rammer for alle børn.
Du skal kunne se dig selv arbejde i et større børnehus, hvor fleksibilitet og omstillingsparathed er en del af dagligdagen. Personalegruppen består, foruden pædagoger, også af andre fagligheder, og der er et stærkt kollegialt fællesskab, som vi glæder os til, du bliver en del af.

Læs mere på Humlebiens hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse område Vadgårds års- og læreplan.

Gladsaxe Kommune tilbyder deres ansatte bl.a. fri adgang til svømmehal, løbeklub m.m. samt skattefri offentlig transport. Vi har desuden en feriefond, hvor det er muligt at leje ferieboliger i ind- og udland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Vi står gerne til rådighed for en rundvisning i Humlebien, hvor du vil have mulighed for at få et større indblik i Humlebiens pædagogiske praksis.
Kontakt børnehusleder, Marianne Murmand eller souschef Louise Jacobsen på telefon 39 57 66 30 for at aftale en tid til rundvisning, eller hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, cv og uddannelsesbevis senest 9. oktober 2022.

Ansættelsesdato: snarest muligt.

Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. Når stillingen er besat, vil stillingsopslaget blive nedtaget.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.