Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

SOSU-assistentelev i Favrskov Kommune

Vil du være med på holdet?
Du er vores fremtid
Vi har brug for dig!

Vi søger SOSU-assistentelever i Favrskov Kommune, Ældreområdet.

Vil du være med til at give borgerne i Favrskov Kommune god livskvalitet?
Bliver du motiveret af høj faglighed og ansvar?
Trives du i tæt samarbejde med andre?
 
 • Hvis JA – så har vi en spændende elevstilling til dig, hvor du kombinerer din uddannelse med skoleophold og spændende forskellige praktikforløb i hjemmesygeplejen, plejecenter, psykiatri og sygehus.
 • Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.
 • Du vil blive mødt i et trygt og godt læringsmiljø, hvor du bliver tilknyttet praktikvejledere, som støtter dig i dit uddannelsesforløb.

Alt det praktiske
 
 • Det starter med et grundforløb 2, hvor du skal søge optagelse på www.optagelse.dk og vælge skoleophold på Randers Social og Sundhedsskole, SOSU Østjylland Aarhus eller Silkeborg-afdelingen
 • Hvis du er over 25 år, vil du med optagelsesbrev fra din valgte SOSU-skole tilbydes samtale mhp. ansættelse fra grundforløb 2-start, som er januar eller februar 2022, afhængig af hvilken skole du vælger.
 • Hvis du er under 25 år, skal du gå på grundforløbet på SU og søge om ansættelse på hovedforløbet til april 2022. Du skal indsende din RKV (realkompetencevurdering) med din ansøgning. Denne vil du får udarbejdet af skolen i forbindelse med din optagelse på grundforløbet.
 • Favrskov Kommune er forpligtiget til primært at tilbyde ansættelse til elever bosat i Favrskov Kommune.
 • Uddannelsen varer samlet ca. 3 år og 3 måneder inkl. grundforløb 2.
 • Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du søge elevstilling vedhæftet dit SOSU-hjælperbevis. Du vil få ca. 1 års merit for grundforløb og dele af SOSU-assistentuddannelsen. Din uddannelsesstart vil være efter aftale og kan være  marts eller august 2022.
 • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du have en gældende arbejds- og opholdstilladelse gennem hele uddannelsesforløbet.
 • Ansættelsen er 37 timer pr. uge. Hvis du er over 25 år, vil du få voksenelevløn, uafhængig af om du har relevant erhvervserfaring.
 • Vi afvikler ansættelsessamtaler løbende.

Er du blevet nysgerrig og gerne vil høre mere, så ring til os:
Jael Rothbøll Jacov tlf. 89 64 12 57 eller Irene Winther tlf. 89 64 12 56.

Mærker du et JA! – når du læser ovenstående, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation.

Ansøgningsfrist
Assistentelever over 25 år med optagelsesbrev og ansættelse fra grundforløb:
Elever med skoleophold på SOSU Østjylland Aarhus eller Silkeborg:
Ansøgningsfrist 7. november 2021.
Samtaler 15. november eller 17. november 2021.

Elever med skoleophold på Randers Social- og Sundhedsskole:
Ansøgningfrist 2. januar 2022.
Samtaler 10. januar eller 12. januar 2022.

Assistentelever under 25 år med ansættelse fra hovedforløb 1. april 2022 samt elever uddannet SOSU-hjælpere:
Ansøgningsfrist 9. januar 2022.
Samtaler 18. januar, 25. januar, 26. januar eller 1. februar 2022.

Til information:
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, eller trækker du din ansøgning, er Favrskov Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i § 58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelse

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk