Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Korttidsafsnit Hinneruplund søger social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske til fast primært dagvagtsstilling på korttidsafsnit i Hinnerup

Brænder du for at arbejde med borgere med komplekse somatiske, psykiske og sociale udfordringer i tæt samarbejde med andre faggrupper/aktører, så har vi stillingen til dig.

Stillingen er primært dagvagter, men med aftenvagter og vagt hver anden weekend. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kollega.

Hvem er vi?
Hinneruplund er et velfungerende plejecenter med 63 boliger og et korttidsafsnit (KTA) med syv pladser. Stillingen er på KTA, og målgruppen er borgere, der lider af demens, og som enten skal ind i forbindelse med aflastning, ansøgning af ny bolig eller i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, hvor der er behov for tæt opfølgning og eller genoptræning.

KTA på Hinneruplund er primært til borgere med demenssygdom, men rummer også andre målgrupper.

Borgernes behov er meget varierende og sætter krav til personalet om en vis form for tilpasningsevne. Så brænder du for at udfordre dig selv fagligt, for at tænke kreativt/løsningsorienteret og for at kunne handle hurtigt/træffe væsentlige beslutninger, så er det dig, vi leder efter.

Alle medarbejdere på Hinneruplund arbejder i tværgående teams, hvor der er rig mulighed for sparring og udvikling på det faglige plan. Vores udgangspunkt er at sætte borgeren i centrum, og vi lægger vægt på, at der tænkes i kreative udviklingsmuligheder. Vi arbejder tæt sammen med egen læge, fysioterapeuter og ergoterapeuter, centersygeplejerskerne og udskrivningskoordinatorerne.

På Hinneruplund findes også et sundhedscenter og en aktivitetsafdeling, hvilke gør det til et meget levende og inspirerende hus. Vi er på en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling, og hvor der er åbenhed for nye og kreative ideer.

Fokusområder
Vores samarbejde bygger på åbenhed, tillid og respekt for hinanden. Ud fra målsætningerne på ældreområdet i Favrskov er vi i en løbende dialog om de bedste løsninger hver dag. Vi vægter, at KTA er et godt sted for borgerne at være på midlertidigt ophold, inden de igen kan komme hjem i eget hjem. Vi lægger vægt på at møde borgerne med respekt, ligeværdighed, omsorg og forståelse. Vi arbejder målrettet ud fra rehabiliteringsprincipperne, med henblik på at borgene kan vende tilbage til en hverdag, hvor de igen er ”herre i eget liv”.

Vores fælles arbejdsmiljø er vigtigt for os, så det er vigtigt, at du er teamorienteret. Alle medarbejdere varetager en del af de daglige funktioner/opgaver i teamet og er medansvarlige i forhold til f.eks. vagtplanlægning og ferieafvikling.

Forventninger
Du skal ud over arbejdet på KTA være fleksibel og kunne klare sygeplejefaglige opgaver i flere klynger, have et godt overblik og begge ben på jorden. Vi arbejder på at have et højt niveau i dokumentationen af vores indsats, hvorfor det forventes, at alle medarbejdere har fokus og interesse for dette. Vi forventer, at du som ny medarbejder har lyst og engagement til at være med til at udvikle miljøet på KTA og på Hinneruplund som helhed.

Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistent/basissygeplejerske på Hinneruplund vil man opleve en spændende og udfordrende hverdag, der er præget af, at det er mennesker med både fysiske og psykiske problemstillinger, som vi skal varetage plejen og omsorgen for. Det betyder, at man som social- og sundhedsassistent vil få muligheden for at udvikle sine kompetencer løbende, og at man ofte vil møde borgere med nye problemstillinger.

Vi oplever en øget kompleksitet hos borgerne, og ved behov for behandling på hospitalet bliver indlæggelserne kortere og kortere. Det betyder øgede faglige krav om kontinuerligt at være opdateret på den nyeste viden.

Dine faglige kompetencer
 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske
 • Du kan arbejde med socialpædagogiske tiltag f.eks. hos borgere med demens
 • Du kan varetage og koordinere pleje-/omsorgsopgave
 • Du er fagligt velfunderet og nysgerrig på ny viden
 • Du skal kunne arbejde både selvstændigt og tværfagligt inden for dit kompetenceområde
 • Det er en fordel med erfaring fra demensområdet.

Dine personlige kompetencer
 • Du er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige kolleger på tværs af faglighed
 • Du brænder for at skabe en god og indholdsrig hverdag for borgerne
 • Du er ansvarsfuld og samarbejdsvillig
 • Du er god til at skabe relationer
 • Du er i besiddelse af fysisk/psykisk overskud og har humor
 • Du kan håndtere udvikling og forandring
 • Du er en fleksibel medarbejder, der tager ansvar for arbejdspladsen.
Derfor – hvis du er engageret, nyder at arbejde tæt sammen med andre faggrupper og vil gøre en forskel for de ældre svækkede borgere – så er det dig, vi søger.

Vil du vide mere, så kontakt
Gruppeleder Louise Glassau Locki Folming, tlf. 89 64 12 01.

Sidste frist for ansøgning er 30. september 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk