Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

GENOPSLAG - Beskæftigelsesfaglig koordinator til Jobcenter Favrskov

 • Har du passion for at flytte særligt sårbare borgere fra arbejdsløshed til beskæftigelse?
 • Har du flere års erfaring fra området, og er du fagligt velfunderet i metoder, der skaber personlig udvikling og motivation til arbejdsmarkedet?
 • Kender du lovgivningen og mulighederne for vores målgrupper?
 • Og drives du af opgaver med koordinering, skriftlig formidling og overblik?

Så har vi jobbet til dig!

Jobcenter Favrskovs tilbud ”Uanset” er et beskæftigelsesrettet tilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Vi har til huse i lyse og behagelige lokaler, hvor der i vores to værksteder produceres lækkert boliginteriør, som sælges i vores butik. I det ene værksted arbejder vi primært med tekstil, papir og garn, og i det andet værksted arbejder vi primært med træ og beton.

Indsatserne ved Uanset består af:
 • job-fokus-forløb
 • strukturerede samtaleforløb med fokus på udvikling og progression mod arbejdsmarkedet (herunder hverdagsrehabilitering)
 • virksomhedspraktik
 • undervisning
 • workshops
 • arbejdet i vores værksteder.
   
Målgruppen ved Uanset er primært borgere i jobafklaringsforløb og i ressourceforløb med svære fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger.

Værkstedet på Uanset fungerer som borgernes arbejdsplads og drives på arbejdspladslignende vilkår. Forløb hos os har fokus på træning og genoptræning af arbejdsevnen med det klare mål at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Team Uanset består af:
 • to kontaktpersoner (herunder dig som koordinator)
 • to værkstedsmedarbejdere
 • jobkonsulent
 • en administrativ medarbejder.

Hertil er vores afdelingsleder at finde på Uanset 1-2 gange om ugen, ligesom vi jævnligt har besøg af vores samarbejdende sagsbehandlere.

Uanset er organisatorisk en del af Center For Vejledning og Afklaring, som er Jobcenter Favrskovs udførerenhed.

Vi søger en dygtig og ambitiøs koordinator med stor viden og erfaring fra beskæftigelsesindsatsen, og som i et tæt og respektfuldt samarbejde med borgerne, teamkollegaer og afdelingsleder vil være med til at drive Uanset mod sikker drift og nye resultater.

Du vil bl.a. få følgende arbejdsopgaver
 • Fungere som faglig drivkraft og vidensperson i teamet
 • Egen sagsstamme og kontaktperson for borgere i projektet
 • Individuelle samtaler med borgerne med fokus på udvikling af arbejdsevne og motivation til arbejdsmarkedet, herunder hverdagsrehabilitering
 • Løbende observationer og beskrivelser af borgernes ressourcer, arbejdsevne, progression og udfordringer
 • Sikre koordination og stærkt samarbejde mellem kontaktpersonerne, jobkonsulenten og værkstedsmedarbejderne med borgerens progression i centrum
 • Koordinering af teammøder og sagssparringer i teamet
 • Tæt samarbejde med sagsbehandlere i myndighedsafdelingerne, herunder afholdelse af månedlige opfølgningssamtaler med sagsbehandler og borgere
 • Tværfagligt samarbejde og møder med f.eks. læge, psykiatri, social indsats mv.
 • Udarbejde materiale og undervise på temadage.

Dine faglige kvalifikationer
 • Du har erfaring fra den beskæftigelsesrettede indsats
 • Du har gerne efteruddannelse indenfor: terapi, rehabilitering, funktionelle lidelser, psykiatri, motiverende samtaler etc.
 • Indgående kendskab til beskæftigelsesområdet og særligt for målgrupperne i Uanset samt et bredt kendskab til muligheder på arbejdsmarkedet
 • Gerne viden og erfaring med gradueret optræning/genoptræning til arbejdsmarkedet samt Job-First-metoderne og Beskæftigelsesindikator-projektet
 • Uden tvivl stærk kommunikativt både mundtligt og skriftligt
 • Mestrer motiverende/coachende samtaleteknikker.

Dine personlige kvalifikationer
 • Du bevarer troen på borgernes muligheder på arbejdsmarkedet
 • Du er passioneret omkring arbejdet med målgrupperne på netop Uanset
 • Du er rummelig, tålmodig og vedholdende i arbejdet med borgerne, samtidig med at du har blikket solidt rettet mod arbejdsmarkedet og resultater
 • Du er løsnings- og handlingsorienteret
 • Du har en høj stress-tærskel og kan agere fleksibelt i en hverdag, der kan ændre sig hurtigt
 • Du møder svære følelser og følelsesudbrud med ro, rummelighed og nysgerrighed, og de ”flytter dig ikke fra målet”
 • Du er dygtig til at omsætte teori og faglige metoder til daglig praksis samt at beskrive, hvad vi gør udadtil til vores samarbejdspartnere
 • Det er naturligt for dig at skabe overblik, struktur og klare rammer
 • Du drives af kontinuerlig faglig og personlig udvikling
 • Du kan arbejde selvstændigt og går samtidig helhjertet ind i vores stærke teamarbejde på Uanset og med vores afdelingsleder, hvor vi arbejder tæt sammen for at opnå de gode resultater.

Vi tilbyder
 • Et godt teamsamarbejde, hvor vi også får supervision
 • Stor medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og fremtidige målsætninger for Uanset
 • At blive del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hver dag går et skridt længere for at nå målet om at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats.

Til jobsamtalen skal du forberede en mindre case, og vi forventer, at du til samtalen er i stand til at sætte ord på, hvorfor du særligt brænder for at blive en del af team Uanset og arbejdet med vores målgrupper.

Yderligere oplysninger
Uanset har adresse på Østergade 77 i Hadsten. Tæt på jernbanestationen og få minutters gang fra Jobcenteret.

Løn- og ansættelsesforhold sker i forhold til overenskomst – HK eller DS. Arbejdstiden er 37 timer med flekstid.

Der er en del kørsel forbundet med jobbet, og kørekort er en forudsætning for at kunne varetage opgaverne. Kørsel i egen bil honoreres med høj takst.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Uhd på 89 64 41 84, eller kontaktperson Tine Hansen Mortensen på 24 61 41 77.

Samtale
Vi forventer at afholde samtaler den 26. oktober. Ansøgningsfrist den 20. oktober 2021.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk