Gå til sidens indhold

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Barselsvikarer søges til Rønbækskolen

Vi søger tre barselsvikarer med opstart fredag i uge 32, 2024

Stillingerne:
 • Dansk- og musiklærer til 4. årgang.
 • Dansk-, engelsk- og kristendom/historie-lærer til 6. årgang.
 • Dansk-, engelsk- og idrætslærer til udskolingen.

Alle tre stillinger har en varighed på ca. 8-10 uger.

Rønbækskolen i Favrskov Kommune er en velfungerende skole med høj faglighed og en inkluderende pædagogisk praksis. Der går 650 skønne børn på skolen, der er afdelingsopdelt i indskoling (0.-3. årgang), mellemtrin (4.-6. årgang) og udskoling (7.-9. årgang).

Skolen har en engageret og professionel personalegruppe med mange forskellige kompetencer og et godt kollegialt og socialt fællesskab. Alle arbejder i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med plads til sparring.

Det er vigtigt for os, at de unge trives i et ambitiøst og trygt læringsmiljø. Derfor møder du både børn og voksne med tillid, forståelse og dialog.

Vi vægter samarbejdet med forældregruppen højt for bedst at kunne løse vores fælles opgave med at danne og uddanne vores børn.

Rønbækskolen arbejder ud fra et dannelsesideal baseret på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Dannelsesidealet udmønter sig i fem gennemgående værdier, som vi baserer den daglige praksis på:
 • Vi dyrker fællesskabet.
 • Vi arbejder mod, at eleverne bliver livsduelige.
 • Vi ved, at trivsel og faglighed er hinandens gensidige forudsætninger.
 • Vi tænker og agerer innovativt og kreativt.
 • Vi er ambitiøse på elevernes egne og fællesskabets vegne.

Vi søger lærere, der
 • har en anerkendende tilgang til eleverne og tror på, at alle børn gør det bedste, de kan
 • er optaget af relationsdannelse og har en inkluderende pædagogisk/didaktisk tilgang
 • kan samarbejde tæt med både kollegaer og ledelse
 • vil indgå i et skole-/hjemsamarbejde.

Vi håber, at du har fået lyst til at søge en af stillingerne.

Vi afholder samtaler onsdag den 7. august 2024 fra kl. 15.00.

For mere information om skolen, tjek Rønbækskolen (aula.dk)

Ligeledes kan det oplyses, at der indhentes børneattest. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist til stillingerne er 1. august 2024.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk