Gå til sidens indhold

Favrskov Kommune

Favrskov Kommune

Sundhedsfaglig medarbejder søges til gruppe 1 på Botilbud Elbæk

Da en af vores erfarne medarbejdere har valgt at gå på efterløn, søger vi nu en dygtig medarbejder til vores tværfaglige team. Du kan f.eks. være pædagog, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, SOSU eller besidde en lignende fagprofil, som giver dig gode kompetencer ind i arbejdet med fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere.

Om jobbet
Botilbuddet Elbæk (gruppe 1) i Hadsten søger en medarbejder på 37 t/uge. Det er dog muligt at tilpasse stillingens timeantal.

Botilbud Elbæk er et specialiseret bosted med plads til 39 beboere fordelt på 5 grupper. Målgruppen er voksne borgere i alderen 18-84 år med nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau, og som i varierende grad har behov for støtte og hjælp ud fra en individuel tilrettelagt tilgang.

Der er høj kompleksitet i arbejdet, idet beboernes udfordringer og støttebehov er meget forskellige. Derfor kommer du til at jonglere med beboernes kognitive vanskeligheder, psykiatriske diagnoser, autisme, syns- og hørehæmning, spasticitet og/eller bevægelseshæmning. Derudover er flere af beboerne også ramt af almindelige aldersbetingede lidelser, såsom gigt, hjerte/kar-lidelser, diabetes, Parkinson m.m.

Nogle beboere er stort set selvhjulpne, men kan have behov for støtte i at strukturere dagligdagen. Andre beboere har behov for hjælp til at varetage lettere personlig hygiejne, af- og påklædning og spisning, mens nogle få har brug for massiv hjælp til stort set alle praktiske og personlige gøremål, herunder f.eks. sondeernæring og mobilisering ved loftlift. Praktiske opgaver f.eks. støtte til oprydning i egen lejlighed, hjælp til økonomihåndtering og støtte/hjælp til personlig hygiejne er en stor del af hverdagen.

Nogle beboere har arbejde, andre har et aktivitetstilbud, og nogle har det bedst med altid at være hjemme i de vante omgivelser. Alle beboere har hjemmedage, og alle beboere har mål for deres liv, som vi gennem det faglige arbejder støtter dem i at opnå. Elbæk er et åbent hus, og vi arbejder meget på tværs, hvilket også betyder, at vi har faglig sparring på tværs, f.eks. med personale på beboernes aktivitetstilbud.

Voksenhandicap er en del af Social og Sundhed Favrskov, hvor vi alle arbejder ud fra Visionen ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. På Botilbud Elbæk arbejder vi tværfagligt med afsæt i beboerens ønsker, håb og drømme. Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og støtteniveau. Vi arbejder ud fra teorien KRAP og ”Mest muligt i eget liv”. Vi bruger benytter Low Arousal (metode til få beboeren til at slappe af), sansestimulering og neuropædagogik m.m.

Som medarbejder på Botilbud Elbæk vil du blive en del af en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af pædagoger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykomotoriske terapeuter, omsorgsmedhjælpere, rengøring og to afdelingsledere. Fælles for alle er, at vi brænder for arbejdet med beboerne og de pårørende.

Arbejdstiden ligger alle ugens dage i skiftende dag-, aften- og mellemvagter i tidsrummet mellem kl. 6.45-22.15. Vi er et døgndækket tilbud, og der vil være arbejde hver 2. weekend. Jul, nytår, helligdage og sommerferie planlægges særskilt.

Din faglige profil
 • Du har en sundhedsfaglig uddannelse.
 • Du deler gerne ud af din viden.
 • Du er kreativ og kan igangsætte relevante og stimulerende aktiviteter for beboerne.
 • Du har gerne erfaring med målgruppen.
 • Du har lyst til og gerne erfaring med pårørendesamarbejde.
 • Du ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø med din fagprofessionelle tilgang.
 • Du befinder dig godt i et tværfagligt team og tager initiativ.
 • Du tager ansvar i den fælles opgaveløsning – også når det ikke er fag-fagligt.
 • Du er fortrolig med IT, herunder at journalisere dit arbejde.
 • Du arbejder struktureret og systematisk og kan formulere dig skriftligt og mundtligt.
 • Du kan lide at arbejde selvstændigt og i teams.
 • Du kommunikerer med ordentlighed over for både beboere, pårørende og kollegaer.

Din personlige profil
 • Du er mødestabil og robust.
 • Du er motiveret for at gøre en forskel for mennesker med varigt nedsat funktionsevne.
 • Du er løsningsorienteret og evner at finde alternative løsninger.
 • Du har et godt overblik og kan arbejde fleksibelt og selvstændigt.
 • Du tror på den gode intention i andres handlinger, men tør samtidig stille spørgsmål til det, du ser – og du tør udfordre ”vi plejer at”.
 • Du er nærværende og har god humor.
 • Du er jordnær med et positivt menneskesyn, der kan inspirere dine omgivelser.
 • Du er villig til at varetage de forekommende praktiske opgaver, der er i et botilbud.

På Botilbud Elbæk kan vi tilbyde
 • en dejlig og alsidig beboergruppe
 • en spændende arbejdsplads i udvikling med fokus på det tværfaglige samarbejde
 • gode fysiske rammer
 • et godt og respektfuldt pårørendesamarbejde
 • stor selvstændighed i opgaveløsning og indflydelse på opgaverne
 • kontinuerlig faglig sparring i personalegruppen
 • gode muligheder for faglig udvikling, kurser og supervision
 • et fagligt dygtigt og engageret personale, hvor borgeren er i centrum
 • et stærkt kollegialt fællesskab.

Kan du se dig selv i ovenstående, så glæder vi os til at modtage din ansøgning

Botilbud Elbæk
Elbæk er etableret 1. september 2016 og er et moderne byggeri med 39 boliger. De 20 af Elbæks boliger er opført som fritliggende rækkehuse uden direkte adgang til fællesrum. De resterende boliger, hvorfra der er direkte adgang til fællesarealer, har også en primær hoveddør fra fortov.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastansættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37 t/uge eller efter ønsket timeantal.

Forventet tiltrædelse: 1. august 2024.
Samtaler afvikles løbende.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at:
- du til enhver tid kan fremvise gyldigt kørekort.
- du ikke er straffet for forhold, som gør dig uegnet til at bestride stillingen. Derfor indhenter vi straffeattest ifm. ansættelse.

Hvis du gerne vil høre mere om stillingen, så ring til afdelingsleder Anja Dissing på telefon 20 14 49 59.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk