Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

GENOPSLAG - Leder af sygeplejen i Hadsten og kommunens natteam søges

Leder med sygeplejefaglig indsigt søges til den kommunale Sygepleje Øst i Favrskov Kommune samt vores natteam.

Har du lyst til at sætte meningsfuld retning, sprede og forankre værdierne på ældreområdet, så er du måske den leder, vi søger.

Vi søger en leder med en sygeplejefaglig uddannelse, som har lyst til at være leder for den kommunale sygepleje og vores natteam pr. 1. april 2023.

Som leder får du personaleledelsen for to grupper:
 • En sygeplejegruppe med ca. 20 medarbejdere
 • Et natteam med ca. 10 medarbejdere.

I den kommunale sygepleje i Favrskov Øst leverer vi sygepleje i vores velfungerende sygeplejeklinikker samt i borgerens eget hjem. Sygeplejen er kendetegnet ved akut opstået sygdom, udskrivelser fra hospitalet eller generelt funktionstab.

Vores natteam betjener borgere i hele kommunen og består hver nat af 1 sygeplejerske, 1 social- og sundhedsassistent samt 3 social- og sundhedshjælpere.

Du vil indgå i det lokale lederteam, som består af i alt fire ledere og en områdeleder. Distriktet består af 9 teams i alt. Som leder vil du få arbejdsplads på Hovvej 76, Hadsten. Da distriktet er geografisk stort, er det vigtigt, at du har kørekort - der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

Vi er en organisation i konstant udvikling, og vores personale er meget engageret. Vi er et godt og velfungerende lederteam, hvor der er rum til forskellighed, og hvor vi leder ud fra ledelsesgrundlaget: ”vi bruger feedback, vi går i direkte dialog, vi samarbejder på tværs, og vi går nye veje” Hver uge afholder vi ledermøde, hvor vi erfaringsudveksler og sparrer med hinanden.

Vi har et velfungerende samarbejde med TR/AMR, der bygger på åbenhed og ligeværd. Vi ser vidensdeling og faglig sparring som en naturlig måde at understøtte den fælles opgaveløsning på.

I 2023 har vi fortsat fokus på arbejdet omkring udvikling af faste tværfaglige teams. I slutningen af 2021 ansøgte vi og fik en pulje penge på 9,1 mio. til udvikling af faste teams. Vi er godt i gang med arbejdet omkring faste teams, som vi kobler sammen med Social og Sundheds vision i Favrskov ”Sammen om et sundt og værdigt liv”.

Dine opgaver som leder
Som leder skal du være i stand til at sætte borgeren i centrum og samtidig være medansvarlig for at skabe en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbjdere.

Du har fokus på trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder og grupperne som helhed. Som en del af stillingen holder du gruppemøder og MUS-samtaler.

Du har fokus på udvikling af faste teams i nært samarbejde med din lederkollega på samme matrikel.

Du har et dagligt driftsansvar i forhold til planlægningen af sygeplejen og rehabiliteringen samt styringen af økonomi og ressourcer inden for den delegerede ramme. Du skal desuden følge syge-fraværspolitikken for Favrskov Kommune.

Det er vigtigt, at du kan formidle mål, værdier, normer og beslutninger, og at du udvikler, støtter og coacher medarbejderne i hvert team, så opgaverne løses bedst muligt.

I dit arbejde er du en god rollemodel, og du er med til at skabe en kultur med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine faglige kompetencer
 • en sygeplejefaglig uddannelse på bachelorniveau
 • erfaring med ledelse
 • er procesorienteret OG resultatorienteret
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • lyst til at bidrage til den positive udvikling i distriktet
 • praktikansvarlig for sygeplejestuderende i samarbejde med de kliniske vejledere
 • økonomifaglige kompetencer og evnen til at formidle økonomiske budskaber i et klart og præcist sprog
 • har en lederuddannelse eller har lyst til en på diplomniveau eller tilsvarende.

Dine personlige kompetencer
 • synlig, åben og tillidsfuld i din ledelsesstil
 • initiativrig, fleksibel og velovervejet 
 • positiv og handlekraftig med gode samarbejdsevner
 • evner at arbejde på tværs i hele den kommunale organisation
 • en ledelsesstil, der bygger på refleksion og samarbejde via dialog
 • søger indflydelse og har lyst til at sætte dit præg på beslutningerne, men evner at lytte, samle, beslutte og være konsekvent i forhold til disse
 • energisk, humoristisk og kreativ med evne til at motivere andre
 • gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Mette Petersen på 30 16 74 78. Du er også velkommen til at sende en SMS, så ringer vi tilbage til dig – du kan også få en aftale, hvis du ønsker at se indmødestedet.

I job - og personprofilen kan du læse mere om stillingen og vores forventninger til dig: Gruppeleder i Sygeplejen i Hadsten og natteam | Favrskov.dk 

Samtale
Vi holder første samtale den 10. februar 2023. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som finder sted den 23. februar 2023. Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en personlighedsprofil, hvor der er tilbagemelding og drøftelse i uge 7. Grundet vinterferie vil det her være muligt at få tilbagemelding virtuelt

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket senest den 6. februar 2023. 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk