Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Leder af hjemmeplejen i Hinnerup søges

Leder med indsigt i styring af fritvalg søges til ældreområdet i Hinnerup dag og aften i Favrskov Kommune

Som leder af hjemmeplejen skal du være i stand til at sætte borgeren i centrum og samtidig være medansvarlig for at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Vi søger en leder med en sundhedsfaglig baggrund, som har lyst til at være leder i Hjemmeplejen Øst, Hinnerup.

Som leder får du personaleledelsen for to grupper:
 • 24 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Hinnerup dag
 • 10 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Hinnerup aften.

I den kommunale hjemmepleje i Favrskov Kommune yder vi pleje og praktisk bistand samt uddelegeret sygepleje til borgere i eget hjem.

I 2023 har vi bl.a. et stort fokus på udvikling af faste tværfaglige teams, hvor omdrejningspunkterne bl.a. er kontinuitet for borgeren, rehabilitering samt nedbringelse af ensomhed. Du vil i den forbindelse skulle indgå i et nært samarbejde med lederen for sygeplejen.

Vi har ligeledes et stort fokus på at nedbringe sygefraværet og fastholde et lavt sygefravær blandt medarbejderne. Ligesom vi vægter nedbringelse af vikarforbrug højt.

Vi er en organisation i konstant udvikling, og vores medarbejdere er meget engagerede. Du kommer til at indgå i et velfungerende lederteam, som består af i alt fire ledere og en områdeleder. I lederteamet er der rum til forskellighed, og hvor vi leder ud fra ledelsesgrundlaget: ”vi bruger feedback, vi går i direkte dialog, vi samarbejder på tværs, og vi går nye veje”. Hver uge afholder vi ledermøde, hvor vi erfaringsudveksler og sparrer med hinanden.

Vi har et velfungerende samarbejde med TR/AMR, som bygger på åbenhed og ligeværdighed. Vi ser vidensdeling og faglig sparring som en naturlig måde at understøtte den fælles opgaveløsning på.

Som leder vil du få arbejdsplads på Herredsvej 16-18, Hinnerup. Da distriktet er geografisk stort, er det vigtigt, at du har kørekort til personbil.

Dine opgaver som leder
Du skal have fokus på trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Som en del af stillingen holder du teammøder og MUS-samtaler.

Du har driftsansvar i forhold til planlægningen af borgerbesøgene samt styring af økonomi og ressourcer inden for den delegerede ramme. Dette foregår i tæt samarbejde med disponatorerne og vagtplanlæggerne, der forestår den daglige planlægning.

Det er vigtigt, at du kan formidle mål, værdier, normer og beslutninger, og at du udvikler, støtter og coacher medarbejderne i hvert team, så opgaverne løses bedst muligt.

I dit arbejde er du en god rollemodel, og du er med til at skabe en kultur med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine faglige kompetencer
 • en sundhedsfaglig baggrund – gerne med ledererfaring
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation eller lyst til det
 • lyst til at bidrage til den sundhedsfaglige udvikling i distriktet
 • praktikansvarlig for social- og sundhedshjælper- og -assistentelever i samarbejde med praktikvejlederne og Uddannelsesafdelingen
 • økonomifaglige kompetencer og evnen til at formidle økonomiske budskaber i et klart og præcist sprog
 • har en lederuddannelse eller har lyst til en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende.

Dine personlige kompetencer
 • synlig, åben og tillidsfuld i din ledelsesstil
 • initiativrig, fleksibel og velovervejet
 • positiv og handlekraftig med gode samarbejdsevner
 • evner at arbejde på tværs i hele den kommunale organisation
 • en ledelsesstil, der bygger på refleksion og samarbejde via dialog
 • søger indflydelse og har lyst til at sætte dit præg på beslutningerne, men evner at lytte, samle, beslutte og være konsekvent i forhold til disse
 • energisk, humoristisk og kreativ med evne til at motivere andre
 • gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Mette Petersen på 30 16 74 78. Du er også velkommen til at sende en SMS, så ringer vi tilbage til dig – du kan også få en aftale, hvis du ønsker at se indmødestedet.

Læs mere om jobbet og vores forventninger til dig i job- og personprofilen her: Gruppeleder i Hjemmeplejen i Favrskov Øst - Hinnerup | Favrskov.dk

Samtale
Vi holder første samtale den 10. februar 2023. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som finder sted den 23. februar 2023. Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en personlighedsprofil, hvor der er tilbagemelding og drøftelse i uge 7. Grundet vinterferie vil det her være muligt at få tilbagemelding virtuelt

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket senest den 6. februar 2023. 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk